Меню

Судовий захист права на мирні зібрання

Анна ЮЩЕНКО,

юрист, Координатор Порталу

безоплатної правової допомоги

Органи влади охоче вставляють палки в колеса організаторам та учасникам мирних зібрань, особливо якщо вони не співпадають з інтересами влади. Внаслідок моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень за 2010-2013 роки вдалося віднайти понад 1000 справ, пов’язаних з прагненнями обмежити чи заборонити проведення мирного зібрання по всій території України. Тому організаторам мирних зібрань на всякий випадок слід бути заздалегідь готовими до того, що право на мирні зібрання доведеться відстоювати в суді та мати контраргументи на дії влади щодо заборони мирних зібрань.

Конституція України передбачає, що обмеження реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Проте, у деяких випадках органи влади не звертаються до суду з вимогою заборонити мирні зібрання, а встановлюють заборони самостійно. Зокрема, Харківський міський голова заборонив мирні зібрання на території міста Харкова у листопаді 2013 року у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип. Якщо вам відомо про існування подібних заборон у вашій місцевості, вам слід звернутися до адміністративного суду з позовом про усунення обмеження у реалізації права на мирні зібрання. Особливості провадження у цих справах передбачені статтею 183 Кодексу адміністративного судочинства України. Право у цьому випадку буде на вашому боці, адже згідно з нормами Конституції обмежувати чи забороняти реалізацію права на мирні зібрання може тільки суд.

Органи влади найчастіше звертаються до суду проханням обмежити чи заборонити проведення мирних зібрань за наявності таких підстав:

- повідомлення про проведення мирного зібрання було надіслане невчасно;

- у заяві-повідомленні про проведення зібрання відсутні деякі дані (наприклад дані про орієнтовну кількість учасників заходу);

- збігу запланованого мирного зібрання з іншим масовим заходом у часі та місці (одночасні зібрання);

- ймовірне перешкоджання руху транспорту чи пішоходів внаслідок проведення мирного зібрання;

- неспроможність органів влади забезпечити безперешкодне проведення мирного зібрання;

Жодна з цих підстав, які застосовуються як аргументи в суді не є бездоганною під правовим кутом зору. Тож у вас є шанси відстояти своє право на судовому розгляді, якщо ви будете готові довести, що ці підстави не є достатніми для заборони чи обмеження мирних зібрань.

повідомлення про проведення мирного зібрання було надіслане невчасно

У разі, якщо орган влади просить заборонити мирне зібрання через те, що повідомлення було надіслане невчасно, вам слід апелювати до того, що строки завчасного повідомлення не встановлені законодавчо, а несвоєчасне повідомлення саме по собі не створює загрози національній безпеці чи громадському порядку. Для підкріплення цієї тези можна звернутися до практики Європейського суду з прав людини, який у справі «Сергій Кузнєцов протиРоcії» зазначив, що:

«підпорядкування мирних зібрань процедурі повідомлення чилегалізації не порушує, як правило, сутність права, оскільки метою процедури є посприяти владі вжити обґрунтовані і належні заходи, щоб гарантувати мирне проведення будь-якихзборів, мітингів або інших акцій політичного, культурного чи іншого характеру»(п. 42 рішення). Водночас «свобода брати участь у мирному зібранні має таке велике значення,що до особи не можна застосовувати санкції – навіть у вигляді найменшогодисциплінарного покарання за участь у незабороненому зібранні, якщо лише ця особа не вчинить дії, які заслуговують на засудження» (п. 43 рішення).Повідомлення за вісім днівдо заходу замість десяти, на думку Суду, не могла вплинути на підготовку влади до акціїпікетування.

Таким чином, несвоєчасне повідомлення не може служити підставою для заборони зібрання, це лише зніме з органів влади обов’язок завчасно забезпечити більш сприятливіумови для проведення мирного заходу.

у заяві-повідомленні про проведення зібрання відсутні деякі дані (наприклад дані про орієнтовну кількість учасників заходу)

Органи влади обґрунтовують необхідність заборонити мирні зібрання через недоліки у повідомленні спираючись на Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» або зважаючи на акти органів місцевої влади. У цьому випадку, вам слід довести суду, що Указ та акти місцевих органів влади не є законними підставами для обмеження мирного зібрання.

Для цього доцільно використати позиції Європейського суду з прав людини у справі «Вєренцов проти України»:

«З преамбули Указу зрозуміло, що він був призначений для абсолютно інших цілей, а саме – надання органами влади засобів для висловлення своїх поглядів на користь певної ідеології лише деяким категоріям осіб, що саме по собі є несумісним з самою суттю свободи зібрань, що гарантується Конституцією України» (п. 54 рішення від 11.04.2013).

«Процедури, запроваджені місцевими органами влади для регулювання організації та проведення демонстрацій у їхніх конкретних регіонах, здається, так само не забезпечують достатніх правових підстав з тієї ж причини – відсутності загального акту парламенту, на основі якого можна було б розробляти документи місцевих органів влади» (п. 54 рішення від 11.04.2013).

Таким чином, процедури встановлені Указом та місцевими порядками не можуть застосовуватися при  розгляді справ про обмеження мирних зібрань.

збіг запланованого мирного зібрання з іншим масовим заходом у часі та місці (одночасні зібрання)

Вам слід звернути увагу суду, що заборона мирних зібрань через їх одночасність не відповідатиме міжнародним стандартам. Згідно з п. 102 Керівних принципів щодо свободи мирних зібрань БДІПЛ ОБСЄ:

«У разі надходження повідомлень про проведення двох чи більше зібрань в одному й тому самому місці слід докласти максимум зусиль для забезпечення їх проведення. Особливу увагу необхідно приділяти обов’язку держави запобігати зриву основного зібрання у разі організації інших зібрань на знак незгоди с основним зібранням».

ймовірне перешкоджання руху транспорту чи пішоходів внаслідок проведення мирного зібрання

У разі, якщо підставою для обмеження мирного зібрання служитимуть перешкоди для руху транспорту чи пішоходів, слід використати позицію Європейського суду з цього питання. У справі «Сергій Кузнєцов проти Росії», Суд вказав :

«будь-яка демонстрація в громадському місці неминуче, до певної міри порушує загальний перебіг життя, включаючи перешкоди для руху людей, і органам влади слід проявити певну терпимість відносно мирних зібрань» (див. п. 44 рішення).

Cтосовно ж твердженняпро те, що дозволяючи мирне зібрання порушується інтереси значно більшої групи людей, ніж при його забороні, суд у справі «Баранкевич проти Росії»зауважив:

«Це було б несумісним з цінностями, які лежать в основі Конвенції, якби використання меншістю прав, закріплених в Конвенції, залежало б від схвалення більшістю».

неспроможність органів влади забезпечити безперешкодне проведення мирного зібрання

На зауваження про неспроможність органів влади забезпечити безперешкодне проведення мирного зібрання, слід вказати, що забезпечення проведення мирного зібрання належить до позитивних обов’язків держави. Про наявність у держави таких обов’язків свідчить практика Європейського суду з прав людини:

«Держави повинні не лише охороняти право на мирні зібрання, а й утримуватися від застосування необґрунтованих непрямих обмежень цього права ... Хоча основним об'єктом статті 11 є захист особистості від свавільного втручання з боку публічної влади у здійснення захищених прав, але крім того, можуть бути позитивні зобов'язання щодо забезпечення ефективного здійснення цих прав»

Таким чином, не виконання органами влади своїх позитивних обов’язків зокрема, по забезпеченню безпеки акцій та підтриманню громадського порядку, тягне передбачену законом відповідальність і не може мати наслідком обмеження мирних зібрань.

 

 

Ще статті в цій рубриці

Мережа приймалень Коаліції для внутрішніх переселенців

Автор: Віталій Місяць

Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги продовжує надавати всесторонню правову підтримку внутрішнім переселенцям. Нижче контакти приймалень у десяти регіонах України

Грошова допомога вимушеним переселенцям

Автор: Кирило Рубановський

Кабінет Міністрів України постановою від 01.10.2014 №505 затвердив Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг . Вже перші дні застосування Порядку зумовили ряд питань та проблем для переміщених осіб. Ця консультація має на меті спробу відповісти на деякі поширені питання.

Кабмін гарантував право на соціальні виплати тільки для внутрішніх переселенців, які стануть на облік до кінця 2014 року

Автор: Кирило Рубановський

5 листопада 2014 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», відповідно до якої соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм довідки до 31 грудня 2014 р.

Що таке багаж та ручна поклажа і як правильно перевозити речі при авіаперельотах

Автор: Кристина Антонюк

Багато з нас знають, що польоти літаком це досить цікаво та романтично. Проте, ніхто не задумується про такі дрібниці як авіабезпека інших пасажирів та митний контроль (перевірка) Ваших речей. Кожна людина, перетинаючи митний кордон у будь-яких цілях, має при собі багаж, в якому, як правило, містяться речі, що використовуються для особистих потреб. При здійсненні митного оформлення речей громадян, що переміщуються через митний кордон України, виникають непорозуміння та скарги через незнання громадянами законодавства України, що регулює порядок переміщення особистих речей через митний кордон України.

Теги: безоплатна правова допомога, багаж, ручна поклажа, літак, авіа, переліт, політ

Допомога на поховання

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист роз'яснює порядок отримання допомоги на поховання: хто має право? в якому розмірі? які документи потрібно надати?

Теги: безоплатна правова допомога, поховання, похорон, допомога, смерть

Якщо надокучають колектори

Автор: Кристина Антонюк

Юрист дає відповідь на запитання, що робити, коли колекторські служби «залякують» людей, погрожуючи їм шляхом частих дзвінків, написанням листів-погроз та підробленими рішеннями суду.

Теги: кредит, безоплатна правова допомога, борг, банк, колектор, погрози, колектори

13 серп. 2014
Як діяти водієві при ДТП?

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає, що в першу чергу повинен зробити водій, який потрапив в ДТП, до яких служб звернутись, на що звернути увагу.

Теги: безоплатна правова допомога, водій, ДАІ, ДТП

13 серп. 2014
Фіксація водієм обставин ДТП

Автор: Володимир Трандафіл

В статті описується, якими повинні бути дії водія, що є потерпілим внаслідок ДТП, а також дається відповідь на запитання, чи потрібно підписувати Протокол ДАІ про дорожню транспортну пригоду, якщо Ви з ним не погоджуєтесь.

Теги: безоплатна правова допомога, водій, ДАІ, ДТП, Протокол ДТП, інспектор ДАІ

12 серп. 2014
Страхування відповідальності (ОСАЦВ). Отримання страхових виплат при ДТП

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про механізм та строки отримання страхового відшкодування в межах інституту обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (страховка ОСАЦВ).

Теги: безоплатна правова допомога, ДТП, страхування, страхове відшкодування, обов'язкове страхування, ОСАЦВ

19 трав. 2014
Розпивання спиртних напоїв та поява у п’яному вигляді в громадських місцях

Автор: Глєб Глєбов

Юрист розповідає про склад та відповідальність, що передбачена за такі види адміністративних правопорушень як розпивання спиртних напоїв та поява у п’яному вигляді в громадських місцях.

Теги: безоплатна правова допомога, штраф, громадське місце, стан алкогольного сп'яніння

Продовження перебування іноземців на території України

Автор: Центр права РОГО «Комітет виборців України»

Юрист розповідає про передбачені законом підстави продовження перебування іноземців на території України, порядок, строки, документи, які необхідно подати, а також передбачені законодавством підстави відмови у зверненні за продовженням терміну перебування.

Теги: безоплатна правова допомога, іноземець, перебування в Україні, продовження терміну

Як отримати публічну інформацію?

Автор: Анна Ющенко

Юрист розповідає що таке "публічна інформація" та яким є порядок її отримання, а також про переваги використання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Теги: безоплатна правова допомога, звернення громадянина, публічна інформація, інформаційний запит

Зупинка транспортного засобу інспектором ДАІ

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає, які права має водій та інспектор у випадку зупинки транспортного засобу інспектором ДАІ, яким є порядок складання протоколу та постанови про адміністративне правопорушення, як оскаржити таку постанову.

Теги: безоплатна правова допомога, водій, ДАІ, адміністративне правопорушення, зупинка транспортного засобу

Що робити медичному працівнику, на якого написали скаргу?

Автор: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Юрист відповідає, яким чином лікар може захистити себе при надходженні письмової скарги в адміністрацію закладу охорони здоров'я від пацієнта.

Теги: безоплатна правова допомога, скарга, пацієнт, лікар

Як захистити авторське право на матеріали опібліковані в мережі Інтернет

Автор: ХОГО «Подільська правова ліга»

Юрист розповідає про механізми захисту авторського права на фотографії, опубліковані в мережі Інтернет.

Теги: безоплатна правова допомога, фотографії, авторське право, Інтернет

17 квіт. 2014
Відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину

Автор: Микола Глотов

Юрист розповідає як в судовому порядку відшкодувати матеріальні збитки, що були завдані внаслідок вчинення злочину та пропонує для користування зразок позовної заяви.

Теги: безоплатна правова допомога, відшкодування шкоди, злочин

17 квіт. 2014
Як провести мирне зібрання?

Автор: Анна Ющенко

Автор детально описує, як повідомити державний орган про проведення мирного зібрання, які відомості необхідно вказати в повідомленні та які існують вимоги до зібрання, щоб воно вважалось мирним.

Теги: безоплатна правова допомога, мирне зібрання, повідомлення про мітинг

15 квіт. 2014
Як встановити опіку над особою

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає про положення законодавства стосовно визнання особи недієздатною та встановлення опіки над нею. До матеріалу додано зразок заяви про визнання фізичної особи недієздатною.

Теги: безоплатна правова допомога, опіка, недієздатність

Які вимоги встановлює закон до форми звернення?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист розповідає про те, які вимоги до форми звернення містить Закон України "Про звернення громадян" та в який спосіб його подати потрібно таке звернення подавати.

Теги: безоплатна правова допомога, заява, форма звернення, звернення громадянина

Що таке первинна правова допомога та як реалізувати своє право на неї?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист роз'яснює, що є таке "безоплатна правова допомога" та який порядок її надання в Україні; як і до кого можна звернутись по безоплатну правову допомогу та які строки розгляду такого звернення.

Теги: безоплатна правова допомога, заява

Останні новини