Меню

Чи можна звільнити працівника, що працює за контрактом, у період його тимчасової непрацездатності?

Чи може роботодавець звільнити працівника, прийнятого на роботу за контрактом, за підставами, передбаченими контрактом, у період тимчасової непрацездатності останнього?


Консультує Наталія ПІДДУБНА,

керівник громадської приймальні Чернігівського

громадського комітету захисту прав людини

Звільнення за підставами, установленими в контракті, але не передбаченими чинним законодавством, здійснюється згідно з п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України. Водночас ч. 3 ст. 40 КЗпП установлено заборону на звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Є точка зору: норми ч. 3 ст. 40 КЗпП, які встановлюють обмеження на звільнення працівника в період його хвороби (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці, не поширюються на випадки припинення контракту за підставами, передбаченими таким контрактом згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП. Такий висновок є можливим на підставі нормативного тлумачення пп. 4, 8 ст. 36, ч. 3 ст. 40, ч. 3 ст. 41, ст. 40, 41 КЗпП та з урахуванням роз’яснень, наданих пленумом ВСУ в п. 17 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9.

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Працевлаштувати працівника шляхом укладення з ним контракту роботодавець має право тільки у випадках, прямо передбачених законом.

Контракт укладається в письмовій формі та підписується роботодавцем і працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. При укладенні контракту з працівником роботодавець має керуватися Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою КМУ від 19.03.94 р. № 170.

На контрактну форму трудового договору не поширюються положення ст. 9 КЗпП про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними. Водночас, на сьогодні є рішення КСУ у справі від 09.07.98 р. № 12-рп/98, у якому цим судом було зроблено протилежний висновок: при укладенні контрактів повинні враховуватися вимоги ст. 9 КЗпП. Але в тому самому рішенні КСУ погоджується, що при укладенні контрактів сторонами можуть передбачатися в такому контракті невигідні для працівника умови: зокрема, це тимчасовий характер трудових відносин, підвищена відповідальність працівника, додаткові підстави розірвання договору тощо. Адже дійсно в ситуації, коли контрактом, укладеним із працівником, установлено додаткові підстави його припинення та розірвання, не передбачені чинним законодавством, можна говорити про погіршення становища такого працівника порівняно з іншим працівником, якого було прийнято на роботу за трудовим договором і якого роботодавець має право звільнити лише за підставами, установленими законодавством. Однак оскільки ст. 21 КЗпП допускає наявність у контракті таких погіршень, а також те, що вона є спеціальнішою порівняно зі ст. 9 КЗпП, можна припустити, що контракт, який укладається з працівником, може містити «погіршувальні норми», але тільки в частині, визначеній у ч. 3 ст. 21 КЗпП (тобто щодо строку дії контракту, прав, обов’язків та відповідальності сторін (у тому числі матеріальної), умов матеріального забезпечення та організації праці працівника, умов розірвання договору, у тому числі дострокового).

Що стосується звільнення працівника-контрактника в період його хвороби за підставами, установленими в контракті, але не передбаченими чинним законодавством, то воно здійснюється згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП. Відповідно до п. 17 постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9 правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності (ч. 3 ст. 40 КЗпП) стосуються як передбачених ст. 40, 41 КЗпП, так й інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства здійснюється з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу. Оскільки п. 4 ст. 36 КЗпП до звільнення з ініціативи роботодавця віднесено тільки звільнення за підставами, передбаченими ст. 40 і 41 КЗпП, а також те, що звільнення на підставах, установлених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП), не належить до тих, які законодавець спеціально визначив як розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу, роботодавець мав повне право звільнити працівника в період його непрацездатності на підставі, установленій у контракті згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП. Адже підписуючи контракт з роботодавцем, в якому визначено додаткові підстави для звільнення, не передбачені чинним законодавством, працівник фактично дає згоду і на можливість розірвання з ним контракту за цими підставами. Тому звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП не можна визнати таким, що провадиться з ініціативи роботодавця.

Ще статті в цій рубриці

Поновлення на роботі

Автор: Кристина Антонюк

Юрист пропонує для використання зразок позовної заяви про поновлення на роботі.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, суд, працівник, роботодавець

Підстави звільнення

Автор: Кристина Антонюк

В наш час досить легко втратити роботу. І це не завжди буває з вини працівника, який не хоче працювати. Досить часто людей звільняють з численними порушеннями норм Кодексу законів про працю України. Це відбувається через необізнаність громадян, які не знають куди звернутись у разі неправомірного звільнення. Саме тому я присвятила цю статтю роз’ясненню норм трудового законодавства, аби кожна особа знала свої права та могла їх захистити.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, працівник, роботодавець

27 трав. 2014
Захисти себе, якщо тебе примушують звільнитися за «власним» бажанням!

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, до яких органів можна звернутись, якщо працівника примушують звільнитись "за власним бажанням".

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, заява про звільнення, працівник, роботодавець, за власним бажанням

27 трав. 2014
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про те, які є можливості в особи, якщо вона вважає, що її звільнення з роботу було незаконним.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, працівник, роботодавець, звільнили

27 трав. 2014
Не виплачують зарплату

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про можливі дії працівника, якщо йому не виплачують заробітну плату або не виконується рішення суду про стягнення заробітної плати.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, працівник, роботодавець, заробітня плата, стягнення зарплати

27 трав. 2014
Відповідальність за порушення трудового законодавства

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про підстави та особливості застосування дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства.

Теги: відповідальність, адмінвідповідальність, безоплатна правова допомога, дисциплінарна відповідальність, працівник, роботодавець, трудові відносини, трудове законодавство

22 трав. 2014
Переведення працівниці, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Автор розповідає про порядок переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду відповідно до п. 5 ст. 36 КЗпП та про застосування цієї норми, якщо працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

12 трав. 2014
Оплата праці в нічний час

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист дає відповідь на запитання, яким законодавством регулюється розмір заробітної плати та як з'ясувати чи правильно здійснюється розрахунок зарплати за роботу в нічний час.

Теги: безоплатна правова допомога, оплата праці, нічний час, заробітня плата

Оплата листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, чи буде оплачено листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною батькові, якщо його дружина в цей самий час перебуває у відпустці по догляду за іншою дитиною до 3 років.

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, листок непрацездатності, відпустка для батька, тимчасова непрацездатність

Право стати на облік в центрі зайнятості

Автор: Центр права РОГО «Комітет виборців України»

Юрист дає відповідь на запитання чи має право особа повторно стати на облік в центрі зайнятості.

Теги: безоплатна правова допомога, безробіття, центр зайнятості, облік

Звільнення у зв'язку зі скороченням штату

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про порядок звільнення у зв'язку зі скороченням штату, якими є права працівника та роботодавця під час цього процесу.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, працівник, скорочення штату, роботодавець

Зміна істотних умов праці як наслідок прийняття Постанови КМУ № 88 від 25.03.2014 р.

Автор: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»

Юрист відповідає на питання, чи є зменшення розміру премії зміною істотних умов праці, тобто чи повинні бути застосовані вимоги про обов'язкове попередження працівників за 2 місяці про таку зміну. А також чи повинен наказ підприємства, виданий на виконання Постанови Кабміна № 88 від 25.03.2014 р., мати визначений строк дії.

Теги: безоплатна правова допомога, зміна істотних умов праці, преміювання, оплата праці

17 квіт. 2014
Право на страйк як спосіб вирішення трудових спорів

Автор: Анна Ющенко

Страйк є одною з форм захисту трудових прав. Юрист розповідає як працівникам скористатися таким правом без негативних для себе наслідків.

Теги: безоплатна правова допомога, трудовий спір, страйк, працівник

15 квіт. 2014
Як стягнути нараховану, але не виплачену зарплату

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як стягнути з підприємства нараховану, але не виплачену заробітну плату, суму якої Ви не оспорюєте та пропонує зразок заяви про видачу судового наказу для таких випадків.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, судовий наказ

Безплатно діти працюють більше

Автор: Кирило Рубановський

Юрист розповідає про правомірність використання праці учнів і студентів для впорядкування територій та приміщень навчальних закладів.

Теги: безоплатна правова допомога, примусова праця, практика у ВНЗ, впорядкування територій

Виробнича чи невиробнича травма?

Автор: Мирослава Примак

Юрист роз'яснює як, відповідно до підзаконних актів, визначається поняття виробничої та невиробничої травми та хто здійснює таке розслідування.

Теги: безоплатна правова допомога, виробнича травма, нещасний випадок

Правильно пишіть заяву про звільнення

Автор: Наталія Піддубна

Автор дає пораду як діяти в ситуації, коли на підприємстві відмовляються приймати заяву про звільнення.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, заява про звільнення

Вихідні під час мусульманських релігійних свят

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає як вірянам, що сповідують не православне християнство отримати право на вихідний під час своїх великих релігійних свят.

Теги: безоплатна правова допомога, вихідний, релігійне свято, мусульмани

Строки звернення до суду у трудових спорах

Автор: Кирило Рубановський

Юрист розповідає про спеціальні вимоги трудового законодавства щодо строків звернення до суду в трудових спорах, а також дає поради працівникам, що робити у випадку пропущення таких строків.

Теги: безоплатна правова допомога, строки, трудовий спір

Правове регулювання надурочних робіт

Автор: Кирило Рубановський

В статті дається пояснення, що ж вважається надурочними роботами та яким є належний порядок оплати праці за надурочні роботи.

Теги: безоплатна правова допомога, надурочні роботи, праця

Останні новини