Меню

Чи можна звільнити працівника, що працює за контрактом, у період його тимчасової непрацездатності?

Чи може роботодавець звільнити працівника, прийнятого на роботу за контрактом, за підставами, передбаченими контрактом, у період тимчасової непрацездатності останнього?


Консультує Наталія ПІДДУБНА,

керівник громадської приймальні Чернігівського

громадського комітету захисту прав людини

Звільнення за підставами, установленими в контракті, але не передбаченими чинним законодавством, здійснюється згідно з п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України. Водночас ч. 3 ст. 40 КЗпП установлено заборону на звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Є точка зору: норми ч. 3 ст. 40 КЗпП, які встановлюють обмеження на звільнення працівника в період його хвороби (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці, не поширюються на випадки припинення контракту за підставами, передбаченими таким контрактом згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП. Такий висновок є можливим на підставі нормативного тлумачення пп. 4, 8 ст. 36, ч. 3 ст. 40, ч. 3 ст. 41, ст. 40, 41 КЗпП та з урахуванням роз’яснень, наданих пленумом ВСУ в п. 17 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9.

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Працевлаштувати працівника шляхом укладення з ним контракту роботодавець має право тільки у випадках, прямо передбачених законом.

Контракт укладається в письмовій формі та підписується роботодавцем і працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. При укладенні контракту з працівником роботодавець має керуватися Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою КМУ від 19.03.94 р. № 170.

На контрактну форму трудового договору не поширюються положення ст. 9 КЗпП про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними. Водночас, на сьогодні є рішення КСУ у справі від 09.07.98 р. № 12-рп/98, у якому цим судом було зроблено протилежний висновок: при укладенні контрактів повинні враховуватися вимоги ст. 9 КЗпП. Але в тому самому рішенні КСУ погоджується, що при укладенні контрактів сторонами можуть передбачатися в такому контракті невигідні для працівника умови: зокрема, це тимчасовий характер трудових відносин, підвищена відповідальність працівника, додаткові підстави розірвання договору тощо. Адже дійсно в ситуації, коли контрактом, укладеним із працівником, установлено додаткові підстави його припинення та розірвання, не передбачені чинним законодавством, можна говорити про погіршення становища такого працівника порівняно з іншим працівником, якого було прийнято на роботу за трудовим договором і якого роботодавець має право звільнити лише за підставами, установленими законодавством. Однак оскільки ст. 21 КЗпП допускає наявність у контракті таких погіршень, а також те, що вона є спеціальнішою порівняно зі ст. 9 КЗпП, можна припустити, що контракт, який укладається з працівником, може містити «погіршувальні норми», але тільки в частині, визначеній у ч. 3 ст. 21 КЗпП (тобто щодо строку дії контракту, прав, обов’язків та відповідальності сторін (у тому числі матеріальної), умов матеріального забезпечення та організації праці працівника, умов розірвання договору, у тому числі дострокового).

Що стосується звільнення працівника-контрактника в період його хвороби за підставами, установленими в контракті, але не передбаченими чинним законодавством, то воно здійснюється згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП. Відповідно до п. 17 постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9 правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності (ч. 3 ст. 40 КЗпП) стосуються як передбачених ст. 40, 41 КЗпП, так й інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства здійснюється з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу. Оскільки п. 4 ст. 36 КЗпП до звільнення з ініціативи роботодавця віднесено тільки звільнення за підставами, передбаченими ст. 40 і 41 КЗпП, а також те, що звільнення на підставах, установлених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП), не належить до тих, які законодавець спеціально визначив як розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу, роботодавець мав повне право звільнити працівника в період його непрацездатності на підставі, установленій у контракті згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП. Адже підписуючи контракт з роботодавцем, в якому визначено додаткові підстави для звільнення, не передбачені чинним законодавством, працівник фактично дає згоду і на можливість розірвання з ним контракту за цими підставами. Тому звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП не можна визнати таким, що провадиться з ініціативи роботодавця.

Ще статті в цій рубриці

Чи має право керівник підприємства звільнити жінку працевлаштовану по строковому трудовому договору, яка перебуває у декретній відпустці?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист дає відповідь на поставлене питання на підставі вимог чинного законодавства про працю.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, декретна відпустка

Що вважається вихідним днем при ноповному робочому тижні?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує з приводу того, що вважається вихідним днем при ноповному робочому тижні та чи переносяться святковий день якщо він припадає на день, в який робота не проводиться.

Теги: безоплатна правова допомога, вихідний, неповний робочий тиждень

Відпустка по догляду за дитиною для бабусі

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, коли бабуся може скористатись відпусткою по догляду за дитино до трьох років? Яким чином оформити належні документи?

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, відпустка для бабусі

Обов'язки роботодавця при звільненні жінки, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною у зв'язку з ліквідацією підприємства

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, якими є обов'язки роботодавця, якщо він звільняє жінку, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з ліквідацією підприємства.

Теги: безоплатна правова допомога, ліквідація підприємства, відпустка для матері

Як прийняти на роботу іноземця?

Автор: Роман Савко

В статті йде мова про порядок отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також про категорії осіб, що не потребують дозволу для працевлаштування в Україні.

Теги: працевлаштування, безоплатна правова допомога, праця іноземців

Поновлення на роботі працівника, якщо підприємство перебуває у стані ліквідації

Автор: Наталія Піддубна

Автор роз'яснює порядок виплати працівникові, який був незаконно звільнений і поновлений на займаній посаді рішенням суду, середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу, якщо підприємство перебуває у стані ліквідації.

Теги: поновлення на роботі, ліквідація підприємства, вимушений прогул

Не пускають у відпустку!

Автор: Піддубна Наталія

Юрист нагадує, що згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Теги: відпустка, гроші за відпустку

У працевлаштуванні відмовили

Автор: Піддубна Наталія

Юрист інформує про те, як працівнику захистити свої права, перебуваючи на випробувальному терміні.

Теги: випробувальний термін, працевлаштування

Лікарняний під час відпустки

Автор: Піддубна Наталія

Юрист роз'яснює, чи виплачується допомога з тимчасовій непрацездатності працівнику, який перебував на лікарняному під час відпустки.

Теги: лікарняний, відпустка

Індексація на невиплачену зарплату

Автор: Альона Романова

Юрист інформує про особливості індексацї заробітної плати і на підставі яких норм законодавства така індексація відбувається.

Теги: індексація зарплати, невиплачена зарплата

Як домогтися плати за використання власного авто зі службовою метою?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист радить не забувати, що домовленість між підприємством і працівником про використання автомобіля та компенсація за його використання має оформлятися наказом на підприємстві, обумовлюватись у трудовому договорі та договором оренди або договором про компенсацію за використання автомобіля.

Теги: плата за використання авто, службове авто

Чи можна брати на роботу студентів-іноземців?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, яких законодавчих умов слід дотримуватися підприємцю при працевлаштуванні студента-іноземця.

Теги: робота студента-іноземця

Чи можна звільнити вагітну жінку?

Автор: Альона Романова

Трудове законодавство України досить добре захищає трудові права вагітних: це і їх права щодо виконання своїх трудових обов´язків, відпустки та лікарняних, розміру і порядку розрахунку декретних та ін. Проте інколи трапляються ситуації, коли вагітна жінка дещо "зловживає" своїм станом і фактично чи не в повному обсязі не виконує свої посадові обов'язки. Як в такому разі може чинити роботодавець?

Теги: захист прав вагітних, звільнити вагітну жінку

Останні новини