Меню

Безплатно діти працюють більше

Після вступу до коледжу новоспечених першокурсників, яким по 15 років, змушують проходити так звану практику — відпрацьовувати на впорядкуванні приміщення і території по 6 годин на добу протягом 10 днів. Та згідно із  законодавством неповнолітнім дітям, які заробляють гроші, забороняється працювати більше 2 годин на день. Чи є правомірним, що безплатно вони працюють утричі довше?
Валентина ДІБРОВА, Хмельницька область

 

Консультує Кирило РУБАНОВСЬКИЙ,
експерт з правових питань Агентства
з розвитку приватної ініціативи міста Івано-Франківська

— Відповідно до Закону «Про вищу освіту» до обов’язків студентів коледжів та інших вищих навчальних закладів входить виконання графіка навчального процесу та вимог навчального плану ( ст. 55). Однією з форм навчального процесу у ВНЗ є практична підготовка (ст. 43), водночас зміст, графік та терміни практичних занять мають бути відображені у навчальних планах (ст. 14). Залучення студентів до будь-яких видів діяльності, не передбачених навчальним планом, є неправомірним.

Варто також зазначити, що відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міносвіти 08.04.1993 р., метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вишах знань, професійних умінь і навичок. На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання (п. 1.1 та п. 1.4).

Ст. 188 Кодексу законів про працю та ст. 21 Закону «Про охорону дитинства» забороняють прийняття на роботу осіб, молодших за 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років. Проте роботи, про які йдеться у запитанні, не можна вважати працею за трудовим договором та використовувати до неї положення КЗпП та інших актів трудового законодавства, оскільки студенти у цьому разі не приймаються на роботу і їм не виплачується заробітна плата.

Ст. 43 Конституції забороняє використання примусової праці. Проте питання щодо віднесення подібних робіт до примусової праці є спірним. Ратифікована Україною Конвенція Міжнародної організації праці №29 про примусову чи обов’язкову працю тлумачить примусову працю як будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. Проте, згідно з Конвенцією, не визнаються примусовою чи обов’язковою працею дрібні роботи громадського характеру, тобто роботи, що виконуються для прямої користі колективу членами цього колективу (за умови, що саме населення або його безпосередні представники мають право висловити свою думку про доцільність цих робіт).

Отож у цьому разі йдеться про фактичну прогалину у чинному законодавстві, що дає змогу ВНЗ напівлегально використовувати працю студентів для опорядження території та приміщень закладів у формі, яка не є ані практичною підготовкою, ані працею за трудовим договором. Тобто йдеться про «не зовсім добровільні», а отже, не зовсім правомірні громадські роботи, які фактично не пов’язані з навчальним процесом.

Ще статті в цій рубриці

Що вважається вихідним днем при ноповному робочому тижні?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує з приводу того, що вважається вихідним днем при ноповному робочому тижні та чи переносяться святковий день якщо він припадає на день, в який робота не проводиться.

Теги: безоплатна правова допомога, вихідний, неповний робочий тиждень

Чи можна звільнити працівника, що працює за контрактом, у період його тимчасової непрацездатності?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист діє відповідь на поставлене запитання грунтуючись на нормах законодавства, рішенні Конституційного Суду України та постанові пленуму Верховного Суду України.

Теги: безоплатна правова допомога, контракт, звільнення

Відпустка по догляду за дитиною для бабусі

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, коли бабуся може скористатись відпусткою по догляду за дитино до трьох років? Яким чином оформити належні документи?

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, відпустка для бабусі

Обов'язки роботодавця при звільненні жінки, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною у зв'язку з ліквідацією підприємства

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, якими є обов'язки роботодавця, якщо він звільняє жінку, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з ліквідацією підприємства.

Теги: безоплатна правова допомога, ліквідація підприємства, відпустка для матері

Як прийняти на роботу іноземця?

Автор: Роман Савко

В статті йде мова про порядок отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також про категорії осіб, що не потребують дозволу для працевлаштування в Україні.

Теги: працевлаштування, безоплатна правова допомога, праця іноземців

Поновлення на роботі працівника, якщо підприємство перебуває у стані ліквідації

Автор: Наталія Піддубна

Автор роз'яснює порядок виплати працівникові, який був незаконно звільнений і поновлений на займаній посаді рішенням суду, середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу, якщо підприємство перебуває у стані ліквідації.

Теги: поновлення на роботі, ліквідація підприємства, вимушений прогул

Не пускають у відпустку!

Автор: Піддубна Наталія

Юрист нагадує, що згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Теги: відпустка, гроші за відпустку

У працевлаштуванні відмовили

Автор: Піддубна Наталія

Юрист інформує про те, як працівнику захистити свої права, перебуваючи на випробувальному терміні.

Теги: випробувальний термін, працевлаштування

Лікарняний під час відпустки

Автор: Піддубна Наталія

Юрист роз'яснює, чи виплачується допомога з тимчасовій непрацездатності працівнику, який перебував на лікарняному під час відпустки.

Теги: лікарняний, відпустка

Індексація на невиплачену зарплату

Автор: Альона Романова

Юрист інформує про особливості індексацї заробітної плати і на підставі яких норм законодавства така індексація відбувається.

Теги: індексація зарплати, невиплачена зарплата

Як домогтися плати за використання власного авто зі службовою метою?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист радить не забувати, що домовленість між підприємством і працівником про використання автомобіля та компенсація за його використання має оформлятися наказом на підприємстві, обумовлюватись у трудовому договорі та договором оренди або договором про компенсацію за використання автомобіля.

Теги: плата за використання авто, службове авто

Чи можна брати на роботу студентів-іноземців?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, яких законодавчих умов слід дотримуватися підприємцю при працевлаштуванні студента-іноземця.

Теги: робота студента-іноземця

Чи можна звільнити вагітну жінку?

Автор: Альона Романова

Трудове законодавство України досить добре захищає трудові права вагітних: це і їх права щодо виконання своїх трудових обов´язків, відпустки та лікарняних, розміру і порядку розрахунку декретних та ін. Проте інколи трапляються ситуації, коли вагітна жінка дещо "зловживає" своїм станом і фактично чи не в повному обсязі не виконує свої посадові обов'язки. Як в такому разі може чинити роботодавець?

Теги: захист прав вагітних, звільнити вагітну жінку

Останні новини