Меню

Відповідальність за порушення трудового законодавства

Наталія ПІДДУБНА,

керівник громадської приймальні Чернігівського

громадського комітету захисту прав людини

Однією з головних причин поширення випадків порушення трудових прав людини є відсутність у працівників достатніх правових знань. Для виправлення такої ситуації бажано, щоб кожен найманий працівник знав свої права.

Відповідно до статті 265 КЗпП України будь-яка особа, винна в порушенні законодавства про працю, нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством.

За порушення трудового законодавства (незаконне звільнення працівників, несвоєчасну виплату заробітної плати, порушення правил охорони праці, невиконання зобов’язань за колективними договорами, перешкоджання законній діяльності професійних спілок тощо) посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Суб’єктами відповідальності можуть бути власники підприємств, керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів, а також інші посадові особи, які безпосередньо відповідають за дотримання законодавства про працю.

Зверніть увагу! Юридичну відповідальність несуть у кожному конкретному випадку саме ті посадові особи, які безпосередньо винні в порушенні трудового законодавства.

Дисциплінарна відповідальність

Дисциплінарна відповідальність полягає в застосуванні до винної особи дисциплінарних стягнень, якими відповідно до статті 147 КЗпП є догана чи звільнення. Для окремих категорій працівників законодавчими та нормативно-правовими актами можуть установлюватися й інші дисциплінарні стягнення.

Найменш суворим видом дисциплінарного стягнення є догана. Для її оголошення достатньо лише наявності факту порушення трудового законодавства. Проте існує і більш суворе покарання — звільнення.

Звільнити працівників можна, зокрема, на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП — у разі систематичного невиконання працівниками без поважних причин обов’язків, покладених на них трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови, що до них раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Це положення стосується всіх працівників, у т. ч. і керівників. Зустрічаються непоодинокі випадки, коли керівники структурних підрозділів підприємств не виконують трудові обов’язки, перекладаючи їх на своїх підлеглих, що, безумовно, є порушенням трудового законодавства.

Крім того, відповідно до пунктів 1 та 11 частини першої статті 41 КЗпП звільнення може мати місце і за одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівниками підприємств усіх форм власності (філіалів, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів) чи їх заступниками, а також за такі винні дії керівників підприємств, внаслідок яких заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

Слід звернути увагу, що в будь-якому разі — як при оголошенні догани, так і при звільненні — згідно з частиною першою статті 148 КЗпП дисциплінарне стягнення повинно бути застосоване роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. При цьому час звільнення посадової особи від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування її у відпустці не враховуються. Усі ж інші обставини не можуть вважатися законодавчо обґрунтованими підставами для недотримання загальних строків накладення дисциплінарного стягнення. Проте в будь-якому випадку дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 КЗпП та ч.1 ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори та угоди чи норми зазначеного Закону про профспілки. При цьому така вимога є обов’язковою для розгляду і виконання. Керівник, стосовно якого прийнято рішення, або його роботодавець може у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду — за таких обставин виконання вимоги про розірвання трудового договору призупиняється до винесення судом рішення.

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність настає за порушення трудового законодавства, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Вона полягає в застосуванні до конкретних винних осіб заходів адміністративного стягнення, якими зазвичай є штрафи.

Зверніть увагу! Відповідальність передбачена не за відсутність колективного договору на підприємстві, а саме за ухилення від участі в переговорах, пов’язаних із його укладенням або внесенням змін чи доповнень до нього.

Також передбачено адміністративну відповідальність осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи чи трудові колективи, за порушення чи невиконання ними зобов’язань за колективним договором або угодою. Відповідно до статті 412 КУпАП такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн. до 1700 грн.).

Крім того, згідно зі статтею 413 КУпАП ненадання зазначеними особами інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, тягне за собою накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 грн. до 85 грн.).

Зверніть увагу! Адміністративна відповідальність за наведені вище та інші правопорушення настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності, тобто в діях відповідних посадових осіб нема ознак злочину.

 

Кримінальна відповідальність

За порушення законодавства про працю винні особи можуть бути притягнені і до кримінальної відповідальності. Зокрема, у частині першій статті 172 Кримінального кодексу України установлено кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також за інше грубе порушення законодавства про працю.

Звичайно, факт звільнення з особистих мотивів установити дуже важко — можна тільки підозрювати, що звільненню того чи іншого працівника сприяли особисті мотиви посадової особи. Така підозра ґрунтується не лише на конкретних документах, а й на поясненнях працівників роботодавця.

Щодо грубого порушення законодавства про працю, то це поняття поєднує всі випадки порушень, які погіршили умови праці працівника, що призвело до недотримання конституційних прав або законних інтересів працівника. Зокрема, грубим порушенням законодавства про працю є умисна невидача працівникові при звільненні трудової книжки, що стало перешкодою для його подальшого працевлаштування, запровадження роботодавцем подовженого робочого дня, необґрунтована відмова в укладенні трудового договору чи така відмова, яка містить ознаки дискримінаційного характеру, тощо.

Зверніть увагу! Кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про працю настає за умисне посягання на загальні умови праці, але таке посягання не створює небезпеки для життя чи здоров’я працівника. Саме ця ознака й відрізняє злочин, відповідальність за який передбачена у статті 172 КК, від злочинів, відповідальність за які встановлена статтями 271–275 КК (тобто за порушення правил безпеки в різних сферах виробництва).

Отже, зрозуміло, що інтереси роботодавця та найманого працівника не завжди співпадають — як правило, кожен з них прагне при якомога менших витратах власних ресурсів (грошових, фізичних чи інтелектуальних зусиль) отримати якомога більше прибутків один від одного. Між тим, і роботодавець, і найманий працівник повинні усвідомлювати необхідність безумовного дотримання вимог законодавства про працю та вживати необхідних заходів щодо забезпечення виконання в повному обсязі покладених на них обов’язків, інакше залежно від виду та тяжкості правопорушення вони будуть притягнуті до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Здійснювати контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з питань трудової діяльності має держава (адже саме вона встановлює правила поведінки роботодавців та працівників на ринку праці) — зокрема, ця функція покладена на Державну інспекцію України з питань праці, інспектори якої з метою захисту трудових прав працівників проводять відповідні перевірки роботодавців.

Ще статті в цій рубриці

Поновлення на роботі

Автор: Кристина Антонюк

Юрист пропонує для використання зразок позовної заяви про поновлення на роботі.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, суд, працівник, роботодавець

Підстави звільнення

Автор: Кристина Антонюк

В наш час досить легко втратити роботу. І це не завжди буває з вини працівника, який не хоче працювати. Досить часто людей звільняють з численними порушеннями норм Кодексу законів про працю України. Це відбувається через необізнаність громадян, які не знають куди звернутись у разі неправомірного звільнення. Саме тому я присвятила цю статтю роз’ясненню норм трудового законодавства, аби кожна особа знала свої права та могла їх захистити.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, працівник, роботодавець

27 трав. 2014
Захисти себе, якщо тебе примушують звільнитися за «власним» бажанням!

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, до яких органів можна звернутись, якщо працівника примушують звільнитись "за власним бажанням".

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, заява про звільнення, працівник, роботодавець, за власним бажанням

27 трав. 2014
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про те, які є можливості в особи, якщо вона вважає, що її звільнення з роботу було незаконним.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, працівник, роботодавець, звільнили

27 трав. 2014
Не виплачують зарплату

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про можливі дії працівника, якщо йому не виплачують заробітну плату або не виконується рішення суду про стягнення заробітної плати.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, працівник, роботодавець, заробітня плата, стягнення зарплати

22 трав. 2014
Переведення працівниці, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Автор розповідає про порядок переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду відповідно до п. 5 ст. 36 КЗпП та про застосування цієї норми, якщо працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

12 трав. 2014
Оплата праці в нічний час

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист дає відповідь на запитання, яким законодавством регулюється розмір заробітної плати та як з'ясувати чи правильно здійснюється розрахунок зарплати за роботу в нічний час.

Теги: безоплатна правова допомога, оплата праці, нічний час, заробітня плата

Оплата листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, чи буде оплачено листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною батькові, якщо його дружина в цей самий час перебуває у відпустці по догляду за іншою дитиною до 3 років.

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, листок непрацездатності, відпустка для батька, тимчасова непрацездатність

Право стати на облік в центрі зайнятості

Автор: Центр права РОГО «Комітет виборців України»

Юрист дає відповідь на запитання чи має право особа повторно стати на облік в центрі зайнятості.

Теги: безоплатна правова допомога, безробіття, центр зайнятості, облік

Звільнення у зв'язку зі скороченням штату

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про порядок звільнення у зв'язку зі скороченням штату, якими є права працівника та роботодавця під час цього процесу.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, працівник, скорочення штату, роботодавець

Зміна істотних умов праці як наслідок прийняття Постанови КМУ № 88 від 25.03.2014 р.

Автор: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»

Юрист відповідає на питання, чи є зменшення розміру премії зміною істотних умов праці, тобто чи повинні бути застосовані вимоги про обов'язкове попередження працівників за 2 місяці про таку зміну. А також чи повинен наказ підприємства, виданий на виконання Постанови Кабміна № 88 від 25.03.2014 р., мати визначений строк дії.

Теги: безоплатна правова допомога, зміна істотних умов праці, преміювання, оплата праці

17 квіт. 2014
Право на страйк як спосіб вирішення трудових спорів

Автор: Анна Ющенко

Страйк є одною з форм захисту трудових прав. Юрист розповідає як працівникам скористатися таким правом без негативних для себе наслідків.

Теги: безоплатна правова допомога, трудовий спір, страйк, працівник

15 квіт. 2014
Як стягнути нараховану, але не виплачену зарплату

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як стягнути з підприємства нараховану, але не виплачену заробітну плату, суму якої Ви не оспорюєте та пропонує зразок заяви про видачу судового наказу для таких випадків.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, судовий наказ

Безплатно діти працюють більше

Автор: Кирило Рубановський

Юрист розповідає про правомірність використання праці учнів і студентів для впорядкування територій та приміщень навчальних закладів.

Теги: безоплатна правова допомога, примусова праця, практика у ВНЗ, впорядкування територій

Виробнича чи невиробнича травма?

Автор: Мирослава Примак

Юрист роз'яснює як, відповідно до підзаконних актів, визначається поняття виробничої та невиробничої травми та хто здійснює таке розслідування.

Теги: безоплатна правова допомога, виробнича травма, нещасний випадок

Правильно пишіть заяву про звільнення

Автор: Наталія Піддубна

Автор дає пораду як діяти в ситуації, коли на підприємстві відмовляються приймати заяву про звільнення.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, заява про звільнення

Вихідні під час мусульманських релігійних свят

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає як вірянам, що сповідують не православне християнство отримати право на вихідний під час своїх великих релігійних свят.

Теги: безоплатна правова допомога, вихідний, релігійне свято, мусульмани

Строки звернення до суду у трудових спорах

Автор: Кирило Рубановський

Юрист розповідає про спеціальні вимоги трудового законодавства щодо строків звернення до суду в трудових спорах, а також дає поради працівникам, що робити у випадку пропущення таких строків.

Теги: безоплатна правова допомога, строки, трудовий спір

Правове регулювання надурочних робіт

Автор: Кирило Рубановський

В статті дається пояснення, що ж вважається надурочними роботами та яким є належний порядок оплати праці за надурочні роботи.

Теги: безоплатна правова допомога, надурочні роботи, праця

Чи має право керівник підприємства звільнити жінку працевлаштовану по строковому трудовому договору, яка перебуває у декретній відпустці?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист дає відповідь на поставлене питання на підставі вимог чинного законодавства про працю.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, декретна відпустка

Останні новини