Меню

Як захистити свої права учаснику сімейних правовідносин

Віталій ЄЛОВ, адвокат, керівник

Юридичної клініки «Ad Astra»

Східноєвропейського  національного

університету імені Лесі Українки

Особа має право на попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки і піклування в таких випадках:

- у разі виникнення спору між батьками щодо прізвища дити­ни, якщо батьки мають різні прізвища і не дійшли згоди щодо прізвища, яке слід присвоїти дитині (ч. 3 ст. 145 СК України), спору між батьками щодо імені дитини (ч. 3 ст. 146 СК України),

- спору щодо зміни прізвища дитини (ч. 5 ст. 148 СК України),

- спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї (ч. 1 ст.158 СК України),

- а також у разі виникнення безпосередньої загрози для жит­тя або здоров'я дитини, з метою постановлення рішення про не­гайне відібрання дитини в батьків (ч. 2 ст. 170 СК України). У цьому разі орган опіки і піклування зобов'яза­ний негайно повідомити прокурора та в семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про по­збавлення батьків чи одного з них батьківських прав або віді­брання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав (ч. 2 ст. 170 СК України).

Звернення за захистом до органу опіки і піклування не по­збавляє особу права на звернення до суду.

Відповідно до ст. 18 СК України кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосе­реднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Таке право встановлене ч. 1 ст. 55 Конституції, де зазначено, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом, та ч. 2 ст. 124 Конституції, де вказано, що юрисдикція судів по­ширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Особливістю судового захисту є те, що захист правовідносин, пов'язаних із реалізацією таких принципів сімейного права, як рівноправність чоловіка і жінки, а також забезпечення інтере­сів матері й неповнолітніх дітей, здійснюється як за ініціативою учасників сімейних правовідносин, так і за ініціативою органів опіки і піклування, прокурора та ін. незалежно від бажання су­б'єктів сімейних правовідносин.

В окремих випадках захист сімейних прав здійснюється су­дом і в порядку окремого провадження (ст. 234 ЦПК України) — у разі:

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздат­ності фізичної особи;

- надання неповнолітній особі повної цивіль­ної дієздатності;

- усиновлення;

- встановлення фактів, що мають юридичне значення.

До фактів, що мають юридичне значення в сімейних правовід­носинах, які можуть бути встановлені в порядку окремого прова­дження, слід віднести:

- встановлення факту родинних відносин між фізичними особами;

- перебування фізичної особи на утри­манні;

- реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

- про­живання однією сім'єю чоловіка і жінки без шлюбу;

- встановлен­ня факту визнання батьківства тощо (ст. 256 ЦПК).

Способами захисту сімейних прав та інтересів є:

1) встанов­лення правовідношення;

2) примусове виконання добровільно не виконаного обов'язку;

3) припинення правовідношення, а також його анулювання;

4) припинення дій, які порушують сімейні пра­ва;

5) відновлення правовідношення, яке існувало до порушен­ня права;

6) відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

7) зміна правовідношення;

8) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб (ч. 2 ст.18 СК України).    

   

Ще статті в цій рубриці

Оспорювання батьківства

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, як батькові перевірити, чи існує між ним та дитиною кровна спорідненість, та пропонує для використання зразок позовної заяви про оспорювання батьківства.

Теги: безоплатна правова допомога, дитина, сімейні відносини, батьківство, батько, оспорювання, ДНК

Поділ майна подружжя

Автор: Кристина Антонюк

Юрист роз'яснює законодавчі положення, що регулюють питання поділу майна подружжя, а також пропонує для використання зразок позовної заяви про визнання права власності на ½ транспортного засобу та про поділ кредиту у випадку розлучення.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюб, розірвання шлюбу, розлучення, поділ майна, подружжя

Встановлення факту родинних відносин

Автор: Кристина Антонюк

Досить типовими є ситуації, коли після смерті батьків діти не можуть успадкувати своє майно через те, що не був зроблений запис у свідоцтві про народження дитини. Тобто був проставлений прочерк у графі відомості батька дитини. Саме тому юристи нашої організації радять брати офіційну відмову нотаріуса про видачу свідоцтва про прийняття спадщини та звертатись до суду з позовною заявою про встановлення факту родинних відносин.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, встановлення факту, сімейні відносини, батько, сім'я, родина

Договір про сплату аліментів

Автор: Кристина Антонюк

Юрист розповідає про особливості укладення та форму договору про сплату аліментів та договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, договір

Перегляд розміру аліментів

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, за яких обставин розмір аліментів може бути зменшено та роз'яснює, які діє необхідно для цього вчинити. До статті додаються типові документи.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, зменшення аліментів

21 трав. 2014
Стягнення аліментів на утримання батьків

Автор: Ірина Русакова

Юрист розповідає про положення законодавства, умови та порядок стягнення аліментів на утримання батьків.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів, непрацездатність, аліменти на батьків

Позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів

Автор: Микола Глотов

Юрист пропонує для використання зразок позовної заяви та заяви про допит свідків, які подаються до суду з вимогою позбавити особу батьківських прав та стягнути при цьому аліменти.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів

Позбавлення батьківських прав

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про підстави та порядок позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів з батьків, що позбавлені батьківських прав, право таких осіб на побачення з дитиною, а також умови поновлення батьківських прав.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, побачення з дитиною

Як стягнути аліменти?

Автор: Мирослава Примак

Юрист інформує, чи можливо стягнути аліменти з колишнього чоловіка, коли відомості про його батьківство не внесені в відповідну графу свідоцтва про народження дитини.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів, батьківство

Стягнення аліментів на дитину в судовому порядку

Автор: Денис Гречко

Юрист розповідає про положення законодавства стосовно стягнення аліментів на дитину в судовому порядку та процедуру виконання рішення суду на користь позивача.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів

Як стягнути аліменти з батька іноземця

Автор: Наталія Піддубна

Юрист покроково описує процес стягнення аліментів з батьків іноземців та розповідає про необхідний перелік документів для кожного етапу.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, іноземець, стягнення аліментів

16 квіт. 2014
Як розірвати шлюб

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, в яких випадках шлюб можна розірвати в державних органах реєстрації актів цивільного стану, а в яких – в суді.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу

14 квіт. 2014
Розлучення з чоловіком-іноземцем

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, що потрібно знати в випадку розлучення з чоловіком-іноземцем, до якого суду звертатись та яким законодавством користуватись в такому випадку.

Теги: безоплатна правова допомога, розірвання шлюбу, іноземець

10 квіт. 2014
Аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як отримати аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання. До консультації додано зразок позовної заяви для використання в такому випадку.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позов

10 квіт. 2014
Шлюбний договір

Автор: Кристина Антонюк

Юрист розповідає про порядок та умови укладання шлюбного договору, основні його риси, положення, що не можуть бути включені до шлюбного договору.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюбний договір, шлюб

10 квіт. 2014
Режим окремого проживання подружжя

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, що слід розуміти під режимом окремого проживання подружжя та якими є його юридичні наслідки.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюб, режим окремого проживання

10 квіт. 2014
Перепони до розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, коли не можна розірвати шлюб. А також про те, в яких випадках – шлюб може бути визнаний недійсним.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним

10 квіт. 2014
Які питання можуть вирішуватися судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, які питання можуть вирішуватися судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу

Як встановити факт родинних зв'язків

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає, що робити у випадку, коли виявляються невідповідності у прізвищах родичів, що призводять до неможливості вчиняти ту, чи іншу юридичну дію, а також пропонує для користування зразок заяви про встановлення факту родинних відносин.

Теги: безоплатна правова допомога, родинні зв'язки, помилка, встановлення факту

Стягнення додаткових витрат на дитину

Автор: Кристина Антонюк

Досить часто до юристів звертаються жінки, які отримують аліменти на дитину, проте цих коштів зовсім не вистачає. Так як вони не є матерями-одиначками, органи соціального захисту населення відмовляють у призначенні державної допомоги. Що робити у такому випадку? Річ у тім, що мало хто знає про можливість стягнення додаткових витрат на дитину. Варто розібратись, що саме включається в це поняття.

Теги: безоплатна правова допомога, додаткові витрати, дитина

Останні новини