Меню

Перепони до розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

Віталій ЄЛОВ, адвокат, керівник

Юридичної клініки «Ad Astra»

Східноєвропейського  національного

університету імені Лесі Українки

Позов не може бути пред'явлений протягом вагітності дру­жини, за винятком випадків, коли батьківство зачатої дитини визнане іншою особою, а також протягом одного року після на­родження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо дру­гого з подружжя або дитини (ч. 2 ст. 110 СК України).

Вказане обмеження стосується як чоловіка, так і дружини, включаючи випадки, коли дитина народилася мертвою або по­мерла до досягнення нею одного року.

Як виняток чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, як­що батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено з акто­вого запису про народження дитини (частини 3, 4 ст. 110 СК).

Встановивши зазначені обставини, суддя відмовляє у від­критті провадження у справі за заявою про розірвання шлюбу, а якщо воно було відкрите, — припиняє провадження у справі. Ухвали такого роду не є перепоною для повторного звернення до суду з тих самих підстав у зв'язку зі зміною згаданих вище обставин.

Шлюб може бути визнано недійсним за рішенням суду або за заявою заінтересованої особи до органу РАЦС.

Позасудовий порядок визнання шлюбу недійсним настає при вчиненні сторонами при укладенні шлюбу таких істотних пору­шень умов вступу в шлюб, у силу яких він вважається недійсним і без рішення суду (ст. 39 СК України), зокрема: у разі реєстрації шлюбу з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрова­ному шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії споріднен­ня, а також між рідними братом і сестрою; особою, яка до того була визнана недієздатною.

У вказаних випадках за заявою заінтересованої сторони ор­ган РАЦС анулює актовий запис про шлюб.

Розглядаючи справи про визнання шлюбу недійсним, за наяв­ності одних підстав, суд зобов'язаний визнати шлюб недійсним, а за наявності інших — суд може визнати шлюб недійсним.

Так, суд обов'язково визнає шлюб недійсним, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, а також у разі його фіктивності (ст. 40 СК). Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи відпали обставини, які засвідчують відсутність згоди особи на шлюб або її небажан­ня створити сім'ю.

Також за рішенням суду шлюб може бути визнаний недійс­ним і в інших випадках (ст. 41 СК), зокрема коли шлюб було укладено: між усиновлювачем і усиновленою дитиною; двоюрід­ними братом і сестрою чи іншими родичами; з особою, яка не до­сягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб; з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків. Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у вище перерахованих осіб або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.

Вирішуючи такі справи, суди беруть до уваги також те, наскільки цим шлюбом порушено права та інтереси особи, тривалість спільного проживання по­дружжя, характер їх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Наявність рішення суду про розірвання шлюбу не є перешко­дою для визнання цього шлюбу недійсним.

Ще статті в цій рубриці

Оспорювання батьківства

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, як батькові перевірити, чи існує між ним та дитиною кровна спорідненість, та пропонує для використання зразок позовної заяви про оспорювання батьківства.

Теги: безоплатна правова допомога, дитина, сімейні відносини, батьківство, батько, оспорювання, ДНК

Поділ майна подружжя

Автор: Кристина Антонюк

Юрист роз'яснює законодавчі положення, що регулюють питання поділу майна подружжя, а також пропонує для використання зразок позовної заяви про визнання права власності на ½ транспортного засобу та про поділ кредиту у випадку розлучення.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюб, розірвання шлюбу, розлучення, поділ майна, подружжя

Встановлення факту родинних відносин

Автор: Кристина Антонюк

Досить типовими є ситуації, коли після смерті батьків діти не можуть успадкувати своє майно через те, що не був зроблений запис у свідоцтві про народження дитини. Тобто був проставлений прочерк у графі відомості батька дитини. Саме тому юристи нашої організації радять брати офіційну відмову нотаріуса про видачу свідоцтва про прийняття спадщини та звертатись до суду з позовною заявою про встановлення факту родинних відносин.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, встановлення факту, сімейні відносини, батько, сім'я, родина

Договір про сплату аліментів

Автор: Кристина Антонюк

Юрист розповідає про особливості укладення та форму договору про сплату аліментів та договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, договір

Перегляд розміру аліментів

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, за яких обставин розмір аліментів може бути зменшено та роз'яснює, які діє необхідно для цього вчинити. До статті додаються типові документи.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, зменшення аліментів

21 трав. 2014
Стягнення аліментів на утримання батьків

Автор: Ірина Русакова

Юрист розповідає про положення законодавства, умови та порядок стягнення аліментів на утримання батьків.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів, непрацездатність, аліменти на батьків

Позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів

Автор: Микола Глотов

Юрист пропонує для використання зразок позовної заяви та заяви про допит свідків, які подаються до суду з вимогою позбавити особу батьківських прав та стягнути при цьому аліменти.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів

Позбавлення батьківських прав

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про підстави та порядок позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів з батьків, що позбавлені батьківських прав, право таких осіб на побачення з дитиною, а також умови поновлення батьківських прав.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, побачення з дитиною

Як стягнути аліменти?

Автор: Мирослава Примак

Юрист інформує, чи можливо стягнути аліменти з колишнього чоловіка, коли відомості про його батьківство не внесені в відповідну графу свідоцтва про народження дитини.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів, батьківство

Стягнення аліментів на дитину в судовому порядку

Автор: Денис Гречко

Юрист розповідає про положення законодавства стосовно стягнення аліментів на дитину в судовому порядку та процедуру виконання рішення суду на користь позивача.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів

Як стягнути аліменти з батька іноземця

Автор: Наталія Піддубна

Юрист покроково описує процес стягнення аліментів з батьків іноземців та розповідає про необхідний перелік документів для кожного етапу.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, іноземець, стягнення аліментів

16 квіт. 2014
Як розірвати шлюб

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, в яких випадках шлюб можна розірвати в державних органах реєстрації актів цивільного стану, а в яких – в суді.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу

14 квіт. 2014
Розлучення з чоловіком-іноземцем

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, що потрібно знати в випадку розлучення з чоловіком-іноземцем, до якого суду звертатись та яким законодавством користуватись в такому випадку.

Теги: безоплатна правова допомога, розірвання шлюбу, іноземець

10 квіт. 2014
Аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як отримати аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання. До консультації додано зразок позовної заяви для використання в такому випадку.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позов

10 квіт. 2014
Шлюбний договір

Автор: Кристина Антонюк

Юрист розповідає про порядок та умови укладання шлюбного договору, основні його риси, положення, що не можуть бути включені до шлюбного договору.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюбний договір, шлюб

10 квіт. 2014
Режим окремого проживання подружжя

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, що слід розуміти під режимом окремого проживання подружжя та якими є його юридичні наслідки.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюб, режим окремого проживання

10 квіт. 2014
Які питання можуть вирішуватися судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, які питання можуть вирішуватися судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу

Як захистити свої права учаснику сімейних правовідносин

Автор: Віталій Єлов

Юрист роз'яснює, у яких випадках учасник сімейних правовідносин вправі звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки і піклування, а яких - до суду.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, сімейні відносини, органи опіки та піклування

Як встановити факт родинних зв'язків

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає, що робити у випадку, коли виявляються невідповідності у прізвищах родичів, що призводять до неможливості вчиняти ту, чи іншу юридичну дію, а також пропонує для користування зразок заяви про встановлення факту родинних відносин.

Теги: безоплатна правова допомога, родинні зв'язки, помилка, встановлення факту

Стягнення додаткових витрат на дитину

Автор: Кристина Антонюк

Досить часто до юристів звертаються жінки, які отримують аліменти на дитину, проте цих коштів зовсім не вистачає. Так як вони не є матерями-одиначками, органи соціального захисту населення відмовляють у призначенні державної допомоги. Що робити у такому випадку? Річ у тім, що мало хто знає про можливість стягнення додаткових витрат на дитину. Варто розібратись, що саме включається в це поняття.

Теги: безоплатна правова допомога, додаткові витрати, дитина

Останні новини