Меню

Проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки в ході примусового виконання рішення суду про стягнення коштів з боржника

Анна ЮЩЕНКО,

юрист, Координатор Порталу

безоплатної правової допомоги

На сьогодні існує неоднозначна правова позиція, щодо правомірності/неправомірності звернення державним виконавцем стягнення на предмет іпотеки в ході виконання рішення суду про стягнення заборгованості на користь стягувача, який одночасно є іпотекодержателем майна боржника. Вирішення даного питання ускладнюється відсутністю однозначної позиції судів касаційної інстанції та Верховного Суду України. 

Так, відповідно до частин 1 і 3 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених ст. 12 цього Закону. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Згідно з ч. 1 ст. 39 Закону України «Про іпотеку» у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про іпотеку» реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження», з дотриманням вимог цього Закону.

Тобто, маючи рішення суду про стягнення заборгованості забезпеченої предметом іпотеки Закон України «Про іпотеку» забороняє стягувачу задовольнити свої вимоги за рахунок іпотечного майна в ході примусового виконання рішення суду за відсутності відповідного судового рішення чи виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на майно. Однак, норми Закону України «Про виконавче провадження» допускають звернення стягнення на предмет іпотеки в ході процедури виконавчого провадження, без наявності відповідного рішення суду, в межах процедури стягнення коштів з іпотекодавця на користь іпотекодержателя. 

Так, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у ч. 2 п. 45 Постанови від 30 березня 2012 року №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» роз'яснив, що у разі якщо за судовим рішенням із відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то судом не може бути змінений спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.

Відповідно до порядку примусового звернення стягнення коштів з боржника врегульованого Законом України «Про виконавче провадження», першочергово звертається стягнення на кошти боржника які перебувають на рахунках, потім звертається стягнення на рухоме майно, а за його відсутності звертається стягнення на об’єкти нерухомості.

Таким чином, перш ніж звертати стягнення на предмет іпотеки для задоволення грошових вимог стягувача–іпотекодержателя державний виконавець повинен пересвідчитись у відсутності у боржника коштів чи іншого рухомого майна для погашення заборгованості.

Статтею 54 цього ж Закону передбачено, що звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача - заставодержателя.

Відповідно до ч. 8 ст. 54 Закону України «Про виконавче провадження» примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Закону України «Про іпотеку».

Оскільки статтею 575 ЦК України іпотеку визначено як окремий вид застави, у державного виконавця відсутні перешкоди щодо норми Закону України «Про виконавче провадження» дозволяють звернення стягнення на іпотечне майно для задоволення вимог іпотекодержателя.

Для передачі майна на реалізацію державним виконавцем складається акт опису та арешту майна боржника і залучається суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» для оцінки майна.

В подальшому реалізація предмета іпотеки здійснюється спеціалізованою торгівельною організацією у населеному пункті за місцем його розташування, а якщо предмет іпотеки перебуває за межами населеного пункту, його реалізація здійснюється у найближчому населеному пункті або районному центрі на території, на яку поширюються повноваження відділу державної виконавчої служби, на виконанні якого перебуває рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Порядок підготовки та проведення прилюдних торгів врегульовано статтями 43 – 45 Закону України «Про іпотеку».

У прилюдних торгах мають право брати участь фізичні і юридичні особи, які сплатили гарантійний внесок і можуть відповідно до закону бути покупцями нерухомого майна, що реалізується. Розмір гарантійних внесків не може перевищувати 5 відсотків початкової ціни продажу предмета іпотеки.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про іпотеку» прилюдні торги проводяться принаймні за умови присутності одного учасника. У разі участі у прилюдних торгах одного покупця майно може бути придбане ним за початковою ціною.

За результатами проведення прилюдних торгів і продажу предмета іпотеки складається протокол, який підписується уповноваженим представником організатора прилюдних торгів та покупцем предмета іпотеки.

Таким чином, норми Закону України «Про виконавче провадження» дозволяють державному виконавцю передавати на реалізацію предмет іпотеки, в ході примусового виконання рішень судів про стягнення заборгованості на користь іпотекодержателя, за умови відсутності у боржника будь-якого іншого майна на яке можливо першочергово звернути стягнення, наявності заборгованості виключно перед іпотекодержателем та дотримання порядку реалізації майна визначеного Законом України «Про іпотеку». 

Ще статті в цій рубриці

24 квіт. 2014
Що робити з нерухомістю в Криму?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, що робити людям, які мають нерухомість в Криму, та які документи необхідно мати на руках, щоб почуватись впевнено у ситуації, що склалась.

Теги: безоплатна правова допомога, нерухоме майно, Крим

23 квіт. 2014
Як списати будинок, якого вже не існує

Автор: Анна Ющенко

Чи варто щось робити з будинком, якого вже не існує. Чи може існування такого будинку «на папері» зобов’язувати до сплати податку на нерухоме майно? На ці та інші питання юрист дає розгорнуту відповідь в своїй статті.

Теги: безоплатна правова допомога, податок на нерухомість, списання будинку, зруйнований будинок

Як отримати компенсацію за втрачене нерухоме майно у разі відселення з радіоактивно забрудненої території?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Автор розповідає, які документи потрібно подати громадянинові для отримання виплати компенсації за втрачене нерухоме майно (житловий будинок або квартиру) у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території.

Теги: безоплатна правова допомога, компенсація, відселення

Чи можна прибудувати балкон на другому поверсі?

Автор: Віталій Місяць

Залежно від конструкції будинку, наявності магістральних мереж біля будинку, інших важливих чинників, можливість здійснення прибудови вирішують окремо щодо кожного будинку.

Теги: прибудувати балкон

Як оцінити земельну ділянку

Автор: Ганна Богацька

Нормативно-грошова оцінка земель є однією зі складових оцінки землі, яка проводиться відповідно до Закону "Про оцінку земель". Причому проводиться така оцінка виключно юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою за встановленими законодавством нормами з урахуванням відомостей державних кадастрів.

Теги: оцінка землі, земельна ділянка, ринкова вартість землі

Без генерального плану

Автор: Аліна Юрченко

Юрист роз'яснює, чи варто купувати квартиру в житловому комплексі, який не внесено в генеральний план місцевості і що це може означати.

Теги: покупка квартири, генеральний план місцевості

Право на подаровану квартиру

Автор: В’ячеслав Горбенко

Які права на подаровану квартиру має сам дарувальник? Юрист розповідає про законодавчі нюанси такої угоди.

Теги: подарована квартира, розірвання договору

Як купити квартиру неповнолітньому?

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, які законодавчі особливості потрібно враховувати батькам при покупці нерухомості, в тому числі квартири, на користь неповнолітньої дитини.

Теги: покупка квартири, житло, квартира для неповнолітнього

Останні новини