Меню

Порядок виділення майнового паю в натурі

Катерина ЄВДОКІМОВА,

старший юрист ХОГО «Подільська правова ліга»

Не дивлячись на те, що процес розпаювання почався давно і фактично підходить до свого завершення, проте залишаються ще деякі проблеми з розпаюванням майна сільськогосподарських підприємств.

Сільські мешканці в переважній більшості не знають чи не до кінця розуміють що являє собою майновий пай і як їм користуватись. Інша частина селян навіть і не здогадується що можуть стати власниками частини підприємства. Тим хто ж фактично користується цілими майновими комплексами не вигідно щоб селяни не знали про свої права, оскільки оформивши майнові сертифікати, селяни стають власниками, а відповідно власник має усі права: може продати свою частку, подарувати іншим чином відчужити. Тобто в переважній ж більшості власник майнового паю стає орендодавцем і повинен отримувати плату за користуванням його майном.

Отже яким чином відбувається розпаювання і хто та в якому розмірі має право на частку?

Право членів підприємства на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску (оплати праці) та розпоряджатися своїм паєм за власним розсудом член підприємства набуває після припинення членства в колективному сільськогосподарському підприємстві. Варто зазначити, що у разі реорганізації колективного підприємства, його правонаступник не позбавляється обов’язку виділити в натурі майнові паї колишнім членам колективного сільськогосподарського підприємства на підставі рішення загальних зборів членам колективного сільськогосподарського підприємства.

Документом, що посвідчує право власності на майнові паї є Свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат). Свідоцтво видається сільською, селищною або міською радою згідно зі списком осіб, які мають право на майновий пай підприємства.

Отриманню майнового сертифікату передують ряд дій:

1. Подання заяви власником Свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) та затвердження списку переліку майна для виділення майнових паїв в натурі

Ініціювання процесу виділення в натурі майнових паїв, здійснюється на підставі проекту списку переліку майна для виділення майнових паїв в натурі, що формується комісією з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки. Видача майна в натурі конкретному власнику здійснюється на підставі його заяви та затвердження рішенням загальних зборів членів підприємства, які є співвласниками його майна (кворум 2/3 загальних зборів) списку переліку майна для виділення майнових паїв в натурі.

Не пізніше 10 днів з дня затвердження переліку майна комісія з організації передає підприємству-правонаступнику список співвласників і перелік майна, призначеного для виділення, а копії цих документів – до відповідної сільської, селищної або міської ради.

2. Складання акту приймання-передачі майна в рахунок майнового паю та звернення до відповідної сільської, селищної, міської ради

Підприємство-правонаступник підписує складений акт приймання-передачі майна, вилучає Свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП і робить на ньому запис про видачу майна в натурі та завіряє підписом керівника підприємства та печаткою. Підприємство-правонаступник, яке видало майно в рахунок майнового паю, протягом 5 днів з дня підписання акта передає раді, що оформила Свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП, копію акта та Свідоцтво з відміткою про видачу майна в натурі.

3. Погашення Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства

Водночас сільська, селищна або міська рада на підставі цих документів робить відмітку про отримання майна в натурі у Книзі обліку та списку осіб, які мають право на майновий пай реорганізованого підприємства та повертає Свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП первинному власнику (члену КСП).

У разі невиконання рішення співвласників про виділення підприємством-правонаступником майна в натурі власнику майнового паю подальший захист прав власника вирішується в судовому порядку. Під час позовного провадження стосовно виділення в натурі майнового паю, необхідно враховувати, що праву члена КСП вимагати виділення майнового паю відповідає право цього КСП вирішувати питання щодо складу та структури майнового паю, способу і терміну його виділення; при здійсненні цих прав мають враховуватись інтереси обох сторін.

На підставі акта приймання-передачі та погашеного Свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП здійснюється підготовка та реєстрація правовстановлюючих документів залежно від статусу виділеного в натурі майнового паю.

Ще статті в цій рубриці

Примусове відчуження земельної ділянки

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, за яких умов можливе примусове відчуження земельної ділянки та відчуження земельної ділянки для суспільних потреб.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, право власності, земля, примусове, вилучення, для суспільних потреб, відчуження

Присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, що таке кадастровий номер земельної ділянки, для чого він потрібний і як його отримати.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, кадастровий номер, право власності, земля

Порушення правил добросусідства

Автор: Кристина Антонюк

Юрист розповідає, яким повинен бути порядок дій, якщо хтось порушує правила добросусідства на прикладі 2-х осить поширених ситуацій. Також в статті наведено витяг з державних будівельних норм, що регламентують встановлені законодавством відстані до деяких об'єктів, що найчастіше знаходяться на присадибних земельних ділянках.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, сусід, колодязь, бджоли, добросусідство, ДБН

Земельний сервітут

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає про встановлення земельного сервітуту за договором та рішенням суду, а також пропонує для використання зразок позовної заяви про встановлення земельного сервітуту.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, сусід, сервітут, земля

20 трав. 2014
Продаж гаражу. Чи потрібно виділяти земельну ділянку?

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про проблемні питання оформлення прав на земельну ділянку, на якій розташований гараж для подальшого його продажу.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, гараж, кадастровий номер, гаражний кооператив

Тривале використання земельної ділянки як підстава приватизації

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про порядок приватизації земельної ділянки на підставі ст. 119 Земельного кодексу України - користування земельною ділянкою протягом 15 років.

Теги: безоплатна правова допомога, приватизація землі, приватизація, землекористування, користування

Доля орендованої земельної ділянки у випадку відсутності або не звернення спадкоємців?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, якою є доля орендованої земельної ділянки у випадку відсутності або не звернення спадкоємців?

Теги: безоплатна правова допомога, оренда землі, відумерла спадщина, відсутність спадкоємців, не звернення спадкоємців

Орендна плата за земельну ділянку (пай), що налужала померлій особі

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, протягом якого часу нараховується орендна плата за земельну ділянку (пай) померлої особи.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, орендна плата, земельна частка (пай), пай

Обов'язок використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про положення законодавства, якими регулюється обов'язок використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення, та можливі правові наслідки у випадку невиконання цього обов'язку.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, цільове призначення, землекористування, обов'язки землевласників

17 квіт. 2014
Орендодавець відмовився від реєстрації договору оренди землі

Автор: Мирослава Примак

Юрист розповідає. що робити в ситуації, якщо орендодавець відмовиться від реєстрації раніше підписаного договору оренди землі. Чи зможе орендар користуватися земельним паєм?

Теги: безоплатна правова допомога, оренда землі, договір оренди землі, реєстрація договору

Потрібно поновити акт на землю

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає як відновити державний акт про право власності на землю та про оформлення права власності на успадковану земельну ділянку.

Теги: безоплатна правова допомога, державний акт на землю, спадкування, втрачено державний акт

Як розірвати договір оренди земельної ділянки?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає про підстави розірвання договору оренди земельної ділянки.

Теги: розірвання договору, безоплатна правова допомога, оренда землі

Сільрада ігнорує документи на приватизацію земельної ділянки. Що робити?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає як діяти громадянинові, що подав до місцевої ради документи на приватизацію землі, однак не отримав жодної відповіді протягом строку передбаченого законодавством.

Теги: безоплатна правова допомога, приватизація землі, розробка проекту землеустрою

Як розрахувати збитки завдані засміченням земельної ділянки?

Автор: Роман Савко

Автор розповідає, який орган розраховує збитки завдані засміченням земельної ділянки та до кого варто звернутись в першу чергу.

Теги: засмічення земельної ділянки, відшкодування шкоди, розрахунок збитків

Як вчинити правочин щодо земельної ділянки, право власності на яку виникло до 2004 року?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає чи потрібно присвоювати земельний ділянці, право на яку виникло до 2004 року, кадастровий номер. Що необхідно зробити щоб вчинити правочин щодо цієї земельної ділянки?

Теги: земельна ділянка, державний акт на землю

Чи можливо змінити цільове призначення земельної ділянки наданої для ведення особистого селянського господарства?

Автор: Роман Савко

Автор дає відповідь на питання, чи можливо змінити цільове призначення земельної ділянки наданої для ведення особистого селянського господарства. А також описує загальну процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, зміна цільового призначення

Останні новини