Меню

Визнання заповіту недійсним: теорія та деякі аспекти судової практики

Мирослава ПРИМАК,
юрист Рівненської обласної
громадської організації «Комітет виборців України»

Відповідно до статті 1233 Цивільного кодексу України заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Заповіт складається особисто, що означає неможливість укладення його представником.

Особливістю заповіту є те, що цивільно-правові наслідки настають не одразу після здійснення особою певного розпорядження, а лише після смерті цієї особи. Саме тому питання дійсності заповіту зацікавлені особи можуть ініціювати лише після смерті спадкодавця, тобто після відкриття спадщини, коли заповіт набуває своєї сили.

Питання визнання заповіту недійсним дуже часто виникає в потенційних спадкоємців, особливо тоді, коли спадок дістається особі, яка не є родичем спадкодавця (що, до речі, не заборонено законом).

Так от, перше, що варто пам’ятати таким «спадкоємцям», це те, що звернутися до суду з позовом про визнання заповіту недійсним можна протягом трьох років з моменту, коли особа дізналася про порушення свого права або повинна була дізнатися про таке порушення. Тож зазвичай у подібних випадках йдеться про те, коли особа дізналася про заповіт, зміст якого хоче оскаржити.

Заповіт – це правочин, який укладається фізичною особою (заповідачем) на випадок смерті, вчиняється в передбаченій законом формі, тому на нього також поширюються загальні положення про правочини, якщо в книзі шостій Цивільного кодексу України немає відповідного спеціального правила.

Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним (частина 1 статті 1257 Цивільного кодексу України). Тобто, недійсність встановлена законом, що не вимагає звернення до суду (частина 2 статті 215 Цивільного кодексу України).

Нікчемним є заповіт, якщо його уклала особа, яку визнано в судовому порядку недієздатною або котра не досягла віку заповідальної дієздатності; заповідач не підписав особисто заповіт і за його проханням заповіт не підписаний іншим громадянином; за проханням заповідача заповіт підписано особою, яка не мала права його підписувати.

Для дійсності заповіту нотаріус не лише з’ясовує волю особи, яка бажає складати заповіт, а і належним чином оформляє волевиявлення. Саме нотаріальна форма заповіту дає змогу впевнитися у вільному волевиявленні заповідача, з’ясувати справжній зміст заповіту, запобігти прийняттю поспішних, необміркованих рішень, особливо під впливом сторонніх осіб, скористатися порадами фахівця, і головне, уникнути обставин, які надалі суд може визнати підставами для визнання заповіту недійсним.

Заповіт може посвідчувати як державний, так і приватний нотаріус. Право посвідчувати розпорядження на випадок смерті заповідача надано і певним посадовим особам (наприклад, уповноваженій особі органу місцевого самоврядування, головному лікареві, капітану судна, начальнику установи виконання покарань).

Відповідно до вимог частини 2 статті 1257 Цивільного кодексу України за позовом зацікавленої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде установлено, що волевиявлення спадкодавця не було вільним і не відповідало його волі. Наприклад, відбулося складання заповіту під впливом насильства з боку спадкоємця. Але при зазначених обставинах заповіт може бути визнано недійсним тільки з наданням відповідних доказів, які підтверджують ці обставини.

За позовом зацікавленої особи суд також може визнати заповіт недійсним, якщо він був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства, або особою, яка через стійкий розлад здоров’я не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу (стаття 145 Цивільного процесуального кодексу України).

В окремих випадках може бути призначено почеркознавчу експертизу.

Як показує практика, хоча жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення, експертиза має вирішальне значення для вирішення справи.

Для того, хто оскаржує, важливо, щоб експертизою було зроблено висновок про абсолютну неспроможність заповідача в момент складення ним заповіту розуміти значення своїх дій та керувати ними. Бо лише твердження про те, що існуючі в той час порушення його психічної діяльності істотно впливали на його здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, не є підставою для визнання складеного в такому стані заповіту недійсним з підстав, передбачених частиною 1 статті 225 ЦК України (Постанова Верховного Суду України від 29 лютого 2012 року у справі №6-9цс12).

У вказаній справі Суд виходив з того, що відповідно до частини 1 статті 225 Цивільного кодексу України правочин, який дієздатна фізична особа вчинила в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

Висновок про тимчасову недієздатність учасника такого правочину слід робити, перш за все, на основі доказів, які свідчать про внутрішній, психічний стан особи в момент вчинення правочину. Хоча висновок експертизи в такій справі є лише одним з доказів у справі і йому слід давати належну оцінку в сукупності з іншими доказами, будь-які зовнішні обставини (показання свідків про поведінку особи тощо) мають лише побічне значення для встановлення того, чи була здатною особа в конкретний момент вчинення правочину розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними.

При вирішенні питання про визнання заповіту недійсним треба враховувати, що якщо в заповіті є помилки або неточності, які самі по собі не суперечать правилам вчинення правочину чи формі правочину, то такий заповіт не може бути визнаний недійсним за таких підстав. Наприклад, у заповіті неправильно вказано місце народження та відсутні паспортні дані заповідача. Однак, розбіжності у назві місця народження заповідача, які зазначені в заповіті та в її паспорті не свідчать про складення заповіту з порушенням письмової форми і правил посвідчення, також не свідчать про порушення вільного волевиявлення заповідача при складенні заповіту.

Варто нагадати про те, хто і як можуть ознайомитися зі змістом заповіту. Перш за все, це можуть бути особи, що перебувають у родинних стосунках з спадкодавцем. Для цього треба взяти паспорт, свідоцтво про смерть спадкодавця і документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (наприклад, свідоцтво про шлюб або народження).

Далі слід звернутися до нотаріальної контори за місцем проживання померлого. У більшості випадків заповіт оформляється саме там. При цьому, слід мати на увазі, що документ може бути відкритим і таємним. А іноді виявляється, що заповіт і зовсім не існує.

Якщо спадкодавець залишив «відкритий» заповіт, то чинити перешкоди в ознайомленні з його текстом не повинні. Коли заповіт складено на вас, то ви зможете відкрити спадкову справу в нотаріуса, на що є півроку від дня смерті спадкодавця. Якщо ви пропустите термін прийняття спадщини, то його доведеться відновлювати через суд.

Іноді спадкодавець залишає таємний заповіт. Він оформляється самим власником майна, без участі третіх осіб. Складений заповіт запечатується в конверт і вручається нотаріусу. Окремо складається список осіб, у чиїй присутності повинен бути розкритий документ. В такому випадку, після смерті спадкодавця нотаріус зобов’язаний знайти кожного із зазначених у списку спадкоємців і повідомити їм про дату і місце оголошення заповіту. Навіть якщо ви точно впевнені, що включені в документ, не намагайтеся добитися окремого розгляду – таємний заповіт це виключає.

Якщо нотаріус відмовляє вам в ознайомленні з заповітом, ви маєте право оскаржити його дії в нотаріальній палаті або в управлінні Мін’юсту. В особливо складних випадках — наприклад, якщо вам здається, що дії нотаріуса обумовлені впливом зацікавлених осіб — ви можете звернутися в прокуратуру і вимагати провести перевірку вашої справи.

Насамкінець варто нагадати, що незалежно від змісту заповіту малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка) (частина 1 статті 1241 Цивільного кодексу України).

Розмір обов'язкової частки в спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.

З офіційним тлумаченням положення частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України щодо права повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця на обов’язкову частку у спадщині можна ознайомитися в Рішенні Конституційного Суду № 1-рп/2014 від 11.02.2014.

Ще статті в цій рубриці

18 серп. 2014
Оформлення заповіту: хто, де, коли і навіщо?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про основні законодавчі положення щодо складання заповіту, зокрема вимоги до його форми, ким він повинен бути посвідчений тощо.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, заповіт, спадщина, нотаріус, заповіт з умовою, секретний заповіт, спільний заповіт

22 трав. 2014
Місце відкриття спадщини

Автор: Ірина Русакова

Юрист дає відповідь за запитання, куди потрібно подати заяву про прийняття спадщини, якщо спадкодавець жив і помер закордоном, однак залишив майно в Україні.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, спадщина, закордоном, місце відкриття спадщини

22 трав. 2014
Визнання заповіту недійсним

Автор: Ірина Русакова

Юрист розповідає про строки позовної давності, що застосовуються при поданні позову до суду про визнання заповіту недійсним та пропонує зразок позовної заяви для використання.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, заповіт, визнання заповіту недійсним, строки позовної давності

20 трав. 2014
Визнання права власності на земельну ділянку у порядку спадкування

Автор: Олег Лепетюк

Юрист пропонує зразок позовної заяви для використання у випадку спадкування за законом не приватизованої земельної ділянки.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, право власності на землю, спадкування, приватизація

20 трав. 2014
Як розірвати спадковий договір

Автор: Олег Лепетюк

Юрист дає відповідь на запитання, як відчужувачу розірвати спадковий договір, якщо набувач не виконує його умов, та пропонує зразок позовної заяви для використання в таких випадках.

Теги: розірвання договору, безоплатна правова допомога, спадкування, спадковий договір, набувач, відчужувач

13 трав. 2014
Спадкування за правом представлення

Автор: Віталій Єлов

Юрист дає консультацію стосовно спадкування за правом представлення, тобто спадкування внуками частки, що належала б їх батьку, якби він був живим на час відкриття спадщини після смерті його батька.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, спадкування, пропуск строку, спадщина, право представлення, спадкування внуками

Що робити якщо ви не маєте можливості сплатити податок при отриманні спадщини?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на питання, що робити якщо ви не маєте можливості сплатити податок при отриманні спадщини та якою є процедура відстрочення та розстрочення податкового зобов'язання.

Теги: безоплатна правова допомога, податок, спадщина, відстрочення, розстрочення, податковий борг

Пропущено строк для прийняття спадщини

Автор: Кристина Антонюк

Юрист роз'яснює законодавчі положення стосовно строків прийняття спадщини та що робити у випадку пропущення такого строку, а також пропонує для користування зразок позовної заяви про продовження строку для прийняття спадщини та визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, спадкування, пропуск строку

Усунення від права на спадкування

Автор: Віталій Єлов

У яких випадках спадкоємець може бути усунутий від права на спадкування, та хто вправі ініціювати це питання?

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, усунення

Як успадковується земля та інші об'єкти нерухомості?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає про особливості та порядок спадкування таких об'єктів нерухомого майна як земельна ділянка, жилий будинок, інші будівлі та споруди.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, нерухоме майно

Як здійснюється спадкування частки у спільній сумісній власності?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає про поняття спільної сумісної власності та порядок її спадкування за заповітом.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, спільна сумісна власність

Як успадковується частка учасника підприємницького товариства?

Автор: Віталій Єлов

Юрист роз'яснює особливості спадкування частки учасника господарського товариства в залежності від організаційно-правової форми такої юридичної особи.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, господарське товариство

Чи є предметом спадкування право та обов'язок на відшкодування збитків, моральної шкоди та неустойки?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає яким чином та в якому розмірі успадковується обов'язок відшкодування збитків, моральної шкоди та неустойки.

Теги: безоплатна правова допомога, відшкодування шкоди, спадкування, штрафні санкції

Як здійснюється спадкування майна члена фермерського господарства?

Автор: Віталій Єлов

В матеріалі розповідається про особливості спадкування майна члена фермерського господарства залежно від кількості спадкоємців, а також про особливості спадкування земельної ділянки фермерського господарства.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, фермерське господарство

Як здійснюється спадкування автомобілів, наданих інвалідам?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає про порядок спадкування автомобілів, наданих інвалідам, що встановлений чинними нормативно-правовими актами України.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, інвалід, автомобіль

Як підтвердити родинні зв’язки при спадкуванні за законом?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає, якими документами підтверджуються родинні зв'язки при спадкуванні та що робити у випадку відсутності таких документів.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, родинні зв'язки

Оформлення спадщини на майно, що було виявлене пізніше

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає, яке майно входить до складу спадщини при спадкуванні за законом та як оформити спадщину майно, що було виявлено пізніше.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, майно виявлено пізніше

Останні новини