Меню

Як успадковується земля та інші об'єкти нерухомості?

Віталій ЄЛОВ, адвокат, керівник

Юридичної клініки «Ad Astra»

Східноєвропейського  національного

університету імені Лесі Українки

Право власності на земельну ділянку переходить до спад­коємців за загальними правилами спадкування (зі збереженням її цільового призначення) при підтвердженні цього права спадко­давця державним актом на право власності на землю або іншим правовстановлюючим документом (ст. 1225 ЦК України).

У порядку спадкування можуть передаватися також право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ді­лянкою для забудови (суперфіцій), право користування чужим майном (сервітут).

Правило ст. 1225 ЦК, згідно з яким при переході до спадко­ємців права власності на жилий будинок, інші будівлі та спору­ди, до них переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, і у розмірі, необхід­ному для їх обслуговування, якщо інший її розмір не визначений заповітом, необхідно розуміти так, що така ділянка переходить у власність або користування спадкоємців, якщо її було надано в установленому порядку, в межах, визначених при наданні, за умови, що спадкодавець не складав заповіту щодо розпоряджен­ня земельною ділянкою, належною йому на праві власності.

Спадкодавець може передавати за заповітом частину належ­ної йому земельної ділянки, тоді інша частина цієї ділянки спад- кується за законом. У разі коли спадкодавець заповів усю земель­ну ділянку або її частину іншим особам, які не успадковували нерухоме майно, спадкоємці мають право на земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно, та на частину ділянки, яка є необхідною для його обслуговування, незалежно від змісту за­повіту.

За такими правилами здійснюється й перехід права на землю при спадкуванні права на частину нерухомого майна, а якщо був установлений порядок користування ним, — то з урахуванням цього порядку.

При спадкуванні права на земельну частку (пай) основним документом, що посвідчує таке право, є сертифікат про право на земельну частку (пай).

Якщо спадкодавець мав право на земельну частку (пай), але за життя не одержав сертифіката на право власності на земель­ну частку (пай) або помилково не був включений (безпідставно виключений) до списку, доданого до державного акта про колек­тивну власність на землю відповідного сільськогосподарського підприємства, товариства тощо, при вирішенні спору про пра­во спадкування на земельну частку (пай) суд застосовує поло­ження чинного на час існування відповідних правовідносин Зе­мельного кодексу України 1990 року, Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну влас­ність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 р. № 720/95 та відповідні норми ЦК УРСР. У цьо­му разі слід ураховувати, що згідно з п. 17 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. сертифіка­ти на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам таких часток (паїв) у натурі (на місцевості) земель­них ділянок та видачі їм державних актів на право власності на землю.

У разі смерті співвласника приватизованого будинку (квар­тири) частки кожного зі співвласників у праві спільної власності є рівними, якщо інше не було встановлено договором між ними (ч. 2 ст. 370, ч. 2 ст. 372 ЦК України).

Частка померлого співвласника не може бути змінена за рі­шенням суду.

Для оформлення права на спадщину закон не вимагає рішен­ня суду про визначення частки спадкодавця.

До спадкоємців жилого будинку, інших будівель і споруд пе­реходить право власності або право користування земельною ді­лянкою, на якій вони розміщені (ст. 1225 ЦК). Отже, спадкування жилого будинку, інших будівель і споруд незалежно від спеціаль­ного нагадування про це в заповіті має наслідком виникнення у спадкоємців зазначеної нерухомості права на земельну ділянку, на якій ця нерухомість розташована.

Ще статті в цій рубриці

18 серп. 2014
Оформлення заповіту: хто, де, коли і навіщо?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про основні законодавчі положення щодо складання заповіту, зокрема вимоги до його форми, ким він повинен бути посвідчений тощо.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, заповіт, спадщина, нотаріус, заповіт з умовою, секретний заповіт, спільний заповіт

22 трав. 2014
Місце відкриття спадщини

Автор: Ірина Русакова

Юрист дає відповідь за запитання, куди потрібно подати заяву про прийняття спадщини, якщо спадкодавець жив і помер закордоном, однак залишив майно в Україні.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, спадщина, закордоном, місце відкриття спадщини

22 трав. 2014
Визнання заповіту недійсним

Автор: Ірина Русакова

Юрист розповідає про строки позовної давності, що застосовуються при поданні позову до суду про визнання заповіту недійсним та пропонує зразок позовної заяви для використання.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, заповіт, визнання заповіту недійсним, строки позовної давності

20 трав. 2014
Визнання права власності на земельну ділянку у порядку спадкування

Автор: Олег Лепетюк

Юрист пропонує зразок позовної заяви для використання у випадку спадкування за законом не приватизованої земельної ділянки.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, право власності на землю, спадкування, приватизація

20 трав. 2014
Як розірвати спадковий договір

Автор: Олег Лепетюк

Юрист дає відповідь на запитання, як відчужувачу розірвати спадковий договір, якщо набувач не виконує його умов, та пропонує зразок позовної заяви для використання в таких випадках.

Теги: розірвання договору, безоплатна правова допомога, спадкування, спадковий договір, набувач, відчужувач

13 трав. 2014
Спадкування за правом представлення

Автор: Віталій Єлов

Юрист дає консультацію стосовно спадкування за правом представлення, тобто спадкування внуками частки, що належала б їх батьку, якби він був живим на час відкриття спадщини після смерті його батька.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, спадкування, пропуск строку, спадщина, право представлення, спадкування внуками

Що робити якщо ви не маєте можливості сплатити податок при отриманні спадщини?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на питання, що робити якщо ви не маєте можливості сплатити податок при отриманні спадщини та якою є процедура відстрочення та розстрочення податкового зобов'язання.

Теги: безоплатна правова допомога, податок, спадщина, відстрочення, розстрочення, податковий борг

Визнання заповіту недійсним: теорія та деякі аспекти судової практики

Автор: Мирослава Примак

Юрист розповідає, за яких умов заповіт може бути визнаний недійсним та яким є порядок цього процесу.

Теги: безоплатна правова допомога, заповіт, визнання заповіту недійсним

Пропущено строк для прийняття спадщини

Автор: Кристина Антонюк

Юрист роз'яснює законодавчі положення стосовно строків прийняття спадщини та що робити у випадку пропущення такого строку, а також пропонує для користування зразок позовної заяви про продовження строку для прийняття спадщини та визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, спадкування, пропуск строку

Усунення від права на спадкування

Автор: Віталій Єлов

У яких випадках спадкоємець може бути усунутий від права на спадкування, та хто вправі ініціювати це питання?

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, усунення

Як здійснюється спадкування частки у спільній сумісній власності?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає про поняття спільної сумісної власності та порядок її спадкування за заповітом.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, спільна сумісна власність

Як успадковується частка учасника підприємницького товариства?

Автор: Віталій Єлов

Юрист роз'яснює особливості спадкування частки учасника господарського товариства в залежності від організаційно-правової форми такої юридичної особи.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, господарське товариство

Чи є предметом спадкування право та обов'язок на відшкодування збитків, моральної шкоди та неустойки?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає яким чином та в якому розмірі успадковується обов'язок відшкодування збитків, моральної шкоди та неустойки.

Теги: безоплатна правова допомога, відшкодування шкоди, спадкування, штрафні санкції

Як здійснюється спадкування майна члена фермерського господарства?

Автор: Віталій Єлов

В матеріалі розповідається про особливості спадкування майна члена фермерського господарства залежно від кількості спадкоємців, а також про особливості спадкування земельної ділянки фермерського господарства.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, фермерське господарство

Як здійснюється спадкування автомобілів, наданих інвалідам?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає про порядок спадкування автомобілів, наданих інвалідам, що встановлений чинними нормативно-правовими актами України.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, інвалід, автомобіль

Як підтвердити родинні зв’язки при спадкуванні за законом?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає, якими документами підтверджуються родинні зв'язки при спадкуванні та що робити у випадку відсутності таких документів.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, родинні зв'язки

Оформлення спадщини на майно, що було виявлене пізніше

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає, яке майно входить до складу спадщини при спадкуванні за законом та як оформити спадщину майно, що було виявлено пізніше.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, майно виявлено пізніше

Останні новини