Меню

Що потрібно знати платнику податків про податкову консультацію?

В’ячеслав ГОРБЕНКО,
член Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги,
юрист рівненської обласної ГО «Комітет виборців України»,
керівник Центру права в м. Сарни

З прийняттям Податкового кодексу України в чинне законодавство, яке регулює питання оподаткування, були внесенні численні нововведення, що мають на меті спрощення надання податкових послуг пересічному платнику податків. На всіх запроваджених у Податковому кодексі України новелах у цій статті зупинятися не будемо. Розглянемо лише, що таке податкова консультація, її види, порядок надання, наслідки застосування, можливості оскарження тощо.

Так, податкові консультації існують двох видів: індивідуальні та узагальнюючі.

Згідно з підпунктом 14.1.172. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податкова консультація – це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування, нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Отже, податкова консультація – це насамперед інформація з питань оподаткування, яка надається платнику податків податковою інспекцією за його вимогою, зверненням.

Так, стаття 52 Податкового кодексу України чітко вказує, що за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. Тобто, з дня отримання звернення платника податків податкова інспекція має 30 календарних днів для його розгляду та надання відповіді.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі.

Консультації надаються контролюючими органами.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (Міністерство доходів і зборів) проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів.

Згідно з підпунктом 14.1.173. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України узагальнююча письмова податкова консультація – це оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.

З практичної точки зору, платнику податків, бажано звертатися за податковою консультацією в письмовій формі. Це зумовлено тим, що за усним зверненням і отриманням усної відповіді від фахівців податкової інспекції, потім, при виникненні питань щодо порушень податкового законодавства, такому платнику податків неможливо буде апелювати до наданої відповіді, на підтвердження правомірності своїх дій, оскільки вона була надана усно, без жодного документального оформлення, і, як наслідок, такого платника буде притягнено до відповідальності.

Щоб таких прикрих випадків не сталося, радимо звертатися за наданням податкової консультації в письмовій формі.

Про це також наголошує і частина 53.1 статті 53 Податкового кодексу України, згідно з якою не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому в письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що в майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

Отже, як видно з вказаної статті, про звільнення від відповідальності платника податків, якій діяв на підставі усної податкової консультації не йдеться, а, отже, його може бути притягнуто до такої відповідальності.

Оскільки з урахуванням економічного розвитку суспільства і держави податкове законодавство швидко змінюється, а практика, як завжди, не встигає за теорією, природно, що і фахівці контролюючих органів не встигають за такими змінами, а, отже, можуть помилятися щодо трактування нововведень цього законодавства та його застосування платниками податків на практиці. Такі помилки приводять до неправильного консультування та інших негативних наслідків саме для платника податків. Щоб цього не сталося, радимо більш активно користуватися своїми правами, які надані чинним податковим законодавством.

Мова йде про пункт 53.3. статті 53 Податкового кодексу України, за якою платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Таке оскарження відбувається шляхом подання позову до адміністративного суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Ще статті в цій рубриці

Що потрібно знати про оподаткування спадщини та подарунків!

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає в якому порядку оподатковується отримання спадщини та подарунків, якими є ставки таких податків.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, податок, договір дарування, спадщина

17 квіт. 2014
Права та обов’язки платників податків

Автор: В’ячеслав Горбенко

В матеріалі йде мова про права та обв'язки, які мають платник податків, відповідно до Податкового кодексу України.

Теги: безоплатна правова допомога, сплата податків, платник податків, права та обов'язки

17 квіт. 2014
Хто є платником податків?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист роз'яснює окремі поняття, що зустрічаються у визначенні платника податків, зокрема він пояснює значення термінів "фізична особа", "юридична особа", "резидент", "нерезидент", "об'єкт оподаткування".

Теги: безоплатна правова допомога, платник податків, резидент, нерезидент

Чи мають пенсіонери пільги при сплаті податку на нерухомість?

Автор: Мирослава Примак

Юрист дає консультацію щодо законодавчих вимог сплати податку на нерухомість та про коло осіб, які звільняються від сплати податку на певні види нерухомого майна.

Теги: безоплатна правова допомога, пільгові умови, податок на нерухомість

Справляння податку на нерухоме майно

Автор: Роман Савко

Автор розповідає про порядок справляння податку на нерухоме майно та про ставку такого податку для мешканців м. Києва.

Теги: безоплатна правова допомога, податок, податок на нерухомість

Останні новини