Меню

Хто є платником податків?

В’ячеслав ГОРБЕНКО,
член Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги,
юрист рівненської обласної ГО «Комітет виборців України»,
керівник Центру права в м. Сарни

Юридичне визначення поняття, кого закон відносить до платника податків, знаходимо в Податковому кодексі України.

Так, відповідно до статті 15 Податкового кодексу України платники податків – це фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Як бачимо, наведене визначення містить кілька незрозумілих для пересічного громадянина термінів, які потребують додаткового пояснення.

Оскільки самих визначень «фізична особа» та «юридична особа» в Податковому кодексі України ми не зустрічаємо, будемо користуватися іншими нормативно-правовими актами. Так, відповідно до статті 24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Ними можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Частина 1 статті 80 Цивільного кодексу України визначає поняття юридичної особи. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. До організацій чинне законодавство відносить підприємства, установи, організації тощо.

Середньою, так би мовити, ланкою між фізичною особою та юридичною особою є фізична особа-підприємець, яка теж є платником податків, зборів.

Крім вказаних вище понять фізичної та юридичної особи, зустрічаємо також поняття резиденти та нерезиденти.

Підпунктом 14.1.213. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України вказано, що резиденти – це:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Також Податковий кодекс України дає визначення нерезидентів. Зокрема, підпункт 14.1.122. пункту 14.1. статті 14 цього кодексу вказує, що нерезиденти – це:

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;

в) фізичні особи, які не є резидентами України.

Тож з тими. хто є фізичними та юридичними особами, резидентами та нерезидентами, визначилися. Тепер перейдемо до визначення терміну об’єкт оподаткування. Оскільки об’єкт оподаткування може бути різним у залежності від виду податку або збору і регулюється багатьма статтями Податкового кодексу України, дамо визначення, що ж може бути таким об’єктом.

Отже, об'єктом оподаткування можуть бути певні види майна, товарів, доходи (прибутки) чи їх частини, обороти з реалізації товарів, робіт чи послуг, операції з постачання товарів, робіт чи послуг, а також й інші об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких останнє пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку по сплаті певного податку або збору.

Враховуючи стрімкий розвиток підприємництва, яке є рушійною прогресивною силою економічного розвитку будь-якої держави, в тому числі й України, обсяг, види податків та зборів щоразу змінюються, змінюється і об’єкт оподаткування.

Ще статті в цій рубриці

Що потрібно знати про оподаткування спадщини та подарунків!

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає в якому порядку оподатковується отримання спадщини та подарунків, якими є ставки таких податків.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, податок, договір дарування, спадщина

17 квіт. 2014
Права та обов’язки платників податків

Автор: В’ячеслав Горбенко

В матеріалі йде мова про права та обв'язки, які мають платник податків, відповідно до Податкового кодексу України.

Теги: безоплатна правова допомога, сплата податків, платник податків, права та обов'язки

17 квіт. 2014
Що потрібно знати платнику податків про податкову консультацію?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист розповідає про суб'єктів звернення, види , порядок надання податкових консультацій, дає практичні поради стосовно користування платниками податків таким механізмом як податкова консультація.

Теги: безоплатна правова допомога, податкова консультація, податки, сплата податків

Чи мають пенсіонери пільги при сплаті податку на нерухомість?

Автор: Мирослава Примак

Юрист дає консультацію щодо законодавчих вимог сплати податку на нерухомість та про коло осіб, які звільняються від сплати податку на певні види нерухомого майна.

Теги: безоплатна правова допомога, пільгові умови, податок на нерухомість

Справляння податку на нерухоме майно

Автор: Роман Савко

Автор розповідає про порядок справляння податку на нерухоме майно та про ставку такого податку для мешканців м. Києва.

Теги: безоплатна правова допомога, податок, податок на нерухомість

Останні новини