Меню

Як притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності?

Анна ЮЩЕНКО,

юрист, Координатор Порталу

безоплатної правової допомоги

Українські громадяни досить часто зіштовхуються з ситуацією, коли вони не можуть добитися правосуддя через зловживання з боку судді. Таким зловживанням може бути, наприклад, штучне затягування судового процесу, відмова у прийнятті належних доказів чи інше порушення закону суддею. Реагуванням на такі протиправні дії суддів може бути ініціювання питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або його звільнення у зв’язку з порушенням присяги. Звільнення судді за порушення присяги відбувається за механізмом, встановленим Законом України «Про вищу раду юстиції» і не є предметом розгляду цієї статті.

Хто може ініціювати притягнення судді до дисциплінарної відповідальності?

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що право на звернення зі скаргою (заявою) на поведінку судді має кожен, кому відомі такі факти (ч. 2 ст. 84). На сайті Вищої кваліфікаційної комісії http://www.vkksu.gov.ua/ громадяни можуть знайти зразок скарги щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

На практиці, найбільша кількість суддів притягається до дисциплінарної відповідальності за ініціативою фізичних осіб. Зокрема, у 2011 році кількість суддів, пригнутих до дисциплінарної відповідальності за ініціативою фізичних осіб складала 62 %, у 2012 – 64%.

Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо суддів здійснюють:

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;

2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

Підстави для притягнення судді дисциплінарної відповідальності

Згідно з ч. 1 статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді притягаються до дисциплінарної відповідальності за наявності однієї з таких підстав:

1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" , зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.

Згідно з дослідженням практики застосування цих підстав у 2011-2012 роках найбільша ймовірність притягнення судді до дисциплінарної відповідальності існує за першою та другою підставою. Зокрема, істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя стали причиною для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у 102 випадках. Ще у 166 випадках такою підставою стало невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом. Всі інші підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності застосовуються вкрай рідко.

Дисциплінарна процедура та наслідки для судді

Після надходження скарги на дії судді орган, що здійснює дисциплінарне провадження зобов’язаний перевірити дані про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Таку перевірку проводить член Вищої кваліфікаційної комісії суддів (щодо суддів місцевих та апеляційних судів) за результатом якої складається висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Безпосереднє вирішення питання про відкриття або відмову у відкритті провадження  здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.  У випадку, якщо Вища кваліфікаційна комісія знайде у діях судді підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, судді оголошується догана.

Дещо інша процедура передбачена у випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів. Процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів зазначених судів, визначена Законом України «Про Вищу раду юстиції» і передбачає такі стадії:

1) перевірка даних про дисциплінарний проступок;

2) відкриття дисциплінарного провадження;

3) розгляд дисциплінарної справи;

4) прийняття рішення.

У разі якщо Вища рада юстиції знайде підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, на суддю накладається дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Ще статті в цій рубриці

13 серп. 2014
Як розглядаються справи про ДТП в суді

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про особливості розгляду справ про ДТП в кримінальному процесі та в порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також про те, які права мають учасники процесу.

Теги: правосуддя, безоплатна правова допомога, суд, водій, ДТП

12 серп. 2014
Відшкодування збитків по ДТП в судовому порядку

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає, яким повинен бути порядок Ваших дій, якщо Ви потрапили в ДТП та бажаєте отримати страхове відшкодування.

Теги: безоплатна правова допомога, відшкодування шкоди, ДТП, страхування, страхове відшкодування

27 трав. 2014
Як звернутись до Європейського суду з прав людини

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про підстави та процедуру звернення до Європейського суду з прав людини. До статті додано форму заяви для звернення до Європейського суду з прав людини.

Теги: Європейський суд, правосуддя, суд, ЄСПЛ

20 трав. 2014
Заява про забезпечення позову

Автор: Олег Лепетюк

Юрист пояснює, що робити, якщо Ви подаєте до суду позов про відшкодування шкоди, щоб відповідач не міг ухилитись від виконання рішення суду.

Теги: безоплатна правова допомога, відшкодування шкоди, суд, забезпечення позову

14 трав. 2014
Клопотання про долучення доказів

Автор: Мирослава Примак

Юрист розповідає як долучити докази до справи вже після відкриття провадження та пропонує для використання зразок клопотання про долучення доказів.

Теги: правосуддя, безоплатна правова допомога, судовий розгляд, суд, доказ

13 трав. 2014
Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає консультацію стосовно основних вимог звернення до Європейського суду з прав людини.

Теги: Європейський суд, правосуддя, безоплатна правова допомога, суд

Як скасувати заочне рішення суду?

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист дає пораду як діяти в ситуації, якщо суд прийняв рішення по справі за Вашої відсутності.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, заочне рішення, неявка

17 квіт. 2014
Заява про відмову від позову чи про залишення позовної заяви без розгляду

Автор: Микола Глотов

Юрист розповідає, що робити позивачу, коли відпала потреба в подальшому судовому врегулюванні спору.

Теги: безоплатна правова допомога, позов, відмова від позову

16 квіт. 2014
Участь в судовому процесі глухонімих

Автор: Анна Ющенко

Юрист розповідає як забезпечити участь в судовому процесі та у виконавчому провадженні осіб з вадами слуху та/або мови, на кого покладено обов'язок пошуку сурдоперекладачів та хто повинен нести матеріальні витрати на оплату послуг перекладачів.

Теги: безоплатна правова допомога, виконавче провадження, суд, перекладач

Повернення судового збору

Автор: Кристина Антонюк

Часто трапляються ситуації, коли особа сплатила судовий збір не на той рахунок (неправильно обрала підсудність) чи взагалі відпала потреба подавати позовну заяву. Що ж робити? Як повернути судовий збір?

Теги: безоплатна правова допомога, судовий збір, повернення коштів

Особливості затвердження мирової угоди

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист розповідає якими є особливості затвердження мирової угоди у цивільному процесі та у виконавчому провадженні?

Теги: безоплатна правова допомога, виконавче провадження, судовий розгляд, мирова угода

До якого суду подавати позов? Правила визначення підсудності

Автор: Кристина Антонюк

Юрист консультує з приводу загальних та спеціальних правил визначення підсудності.

Теги: безоплатна правова допомога, судовий розгляд, підсудність

Останні новини